Je bent hier:

Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)

Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware ongevallen bij alle Brzo-bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie.
De gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven worden uitgevoerd door:

  • Brzo-omgevingsdienst / Staatstoezicht op de Mijnen
  • Veiligheidsregio
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Waterkwaliteitsbeheerders

Om de samenwerking tussen de BRZO+ toezichthouders steeds verder te professionaliseren is een programma ingericht dat vier sporen omvat:

  1. Betere instrumenten, scherpere risicoanalyse
  2. Monitoring en communicatie
  3. Hoogwaardige kennis
  4. Nieuwe inhoudelijke thema’s