Je bent hier:

Deskundigheid en Advies

Omgevingsdiensten staan voor vakmanschap en kwaliteit. Vanuit Omgevingsdienst NL ondersteunen wij onze experts van de 29 omgevingsdiensten bij het inzetten van hun deskundigheid in ons vakgebied: milieuvergunningen, -toezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Wij doen dit door het organiseren van cursussen en trainingen die aansluiten bij de kwaliteitscriteria en bij de behoeften van onze experts. En door het delen van kennis en expertise met elkaar.