Je bent hier:

Omgevingswet

Eén wet, één loket en duidelijke procedures. Dat is wat de overheid met de invoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 wil voor iedereen. Op dit moment zijn er veel regels over onze leefomgeving in Nederland. Er bestaan maar liefst 26 wetten op het gebied van onze fysieke leefomgeving. Denk aan milieuregels over: geluid, bodemkwaliteit, externe veiligheid, bouwen etc.. En die regels wil de overheid samenbrengen in één wet: de Omgevingswet.

Deze nieuwe wet zorgt daarmee voor:

  • minder en overzichtelijkere regels
  • balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving
  • ruimte voor lokaal maatwerk
  • ruimte voor betere en snellere besluitvorming
Professionals die ontlasten, informeren en adviseren
Omgevingsdiensten zijn samen met gemeenten, provincie en de samenwerkingspartners in hun regio hard aan de slag om invulling te geven aan het werken met de Omgevingswet. Zij hebben hierbij als taak om hun opdrachtgevers zo maximaal mogelijk te ondersteunen. Vanuit hun kennis van vergunningverlening, toezicht en handhaving en hun deskundigheid op het gebied van o.a. geluid, bodem, externe veiligheid, bouw zijn het dé professionals die gemeenten en provincies kunnen informeren en adviseren bij het opstellen van het omgevingsplan. En daarnaast mee kunnen denken bij het tot stand komen van de omgevingsvisie. Ook spelen ze een belangrijke rol in de samenwerking met de ketenpartners, zoals de veiligheidsregio’s en de waterschappen. Kortom: omgevingsdiensten zijn een onmisbare schakel in het succes van de Omgevingswet.
Rol Omgevingsdienst NL
De rol van Omgevingsdienst NL is om de omgevingsdiensten hierin te ondersteunen. Hiervoor volgen we nauwlettend de landelijke ontwikkelingen vanuit Aan de Slag met de Omgevingswet en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG). En informeren we alle projectleiders Omgevingswet van onze omgevingsdiensten over deze ontwikkelingen. Mooi voorbeeld hierbij is het delen van de roadmap ‘Route 2022, samen op weg naar 1 januari 2022’. Ontwikkeld door de VNG en voor Omgevingsdiensten een goede leidraad bij de implementatie van de Omgevingswet.
Gezamenlijke projecten

Omgevingsdienst NL biedt de omgevingsdiensten ook ondersteuning door een aantal gezamenlijke projecten vast te stellen. Actuele projecten zijn:

  • Omgevingswet & Financiën
  • Bruidsschat
  • Samenwerking Toezicht en Handhaving
  • Doorontwikkeling Digitaal Stelsel Omgevingswet
  • Van inrichting naar MBA (Milieu Belastende Activiteit)
  • Train de trainer programma Omgevingswet
Op deze manier delen omgevingsdiensten hun gezamenlijke kennis en expertise en versterken we elkaar bij het implementeren van de Omgevingswet.
Video Omgevingswet vanaf 2022