Omgevingsdienst NL is de overkoepelende vereniging van de 29 regionale omgevingsdiensten in Nederland. De vereniging zet zich in voor het versterken en verbinden van onze gezamenlijke kennis en expertise. Om zo samen bij te dragen aan de kwaliteit van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor ons allemaal.

Nieuws

Ons werkveld

Bestuur

“Omgevingsdienst NL zet zich in om een gezaghebbende adviseur van het vakgebied van het omgevingsbeleid, milieu en duurzaamheid te zijn. Deze ambitie is de kapstok van onze meerjarenvisie, die we onlangs vaststelden.”

Pieter-Jan van Zanten
voorzitter bestuur Omgevingsdienst NL