Je bent hier:

Over ons

Omgevingsdienst NL is de verbindende schakel tussen de 29 regionale omgevingsdiensten in Nederland. Deze 29 omgevingsdiensten voeren taken uit voor gemeenten en provincies. Ze ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu. Daarnaast zijn omgevingsdiensten gespecialiseerd in milieutoezicht en -handhaving op het gebied van veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, afval, asbest en bodem. Sommige omgevingsdiensten hebben nog extra taken, zoals bouw- en woningtoezicht of BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).

Omgevingsdienst NL faciliteert en ondersteunt de samenwerking van de 29 omgevingsdiensten. Hierbij staat de versterking van ons vak en het uitwisselen van kennis en deskundigheid voorop. Ook helpen de omgevingsdiensten elkaar bij het voorbereiden op bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, het vernieuwen van de toezichts- en handhavingsinstrumenten of het gezamenlijk organiseren van opleidingen en trainingen.

Ook gesprekspartner en aanspreekpunt

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), gemeenten, provincies en het Rijk zijn wij gesprekspartner en vertegenwoordigen wij de 29 omgevingsdiensten. Daarnaast zijn er tal van andere landelijke organisaties zoals politie, waterschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Kamer van Koophandel (KVK) en de verschillende departementen die bij Omgevingsdienst NL terecht kunnen voor vragen.

Zo ziet onze vereniging eruit

Omgevingsdienst NL – de vereniging – bestaat uit 29 leden: de directeuren van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Samen werken wij mét en vóór onze leden en hun ruim 5500 experts aan een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Met advies, vergunningverlening, toezicht en handhaving draagt iedere Omgevingsdienst hier aan bij. Zodat bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen vertrouwen op onze kennis en expertise.

Elkaar versterken
Vanuit Omgevingsdienst NL bieden wij de omgevingsdiensten een platform voor het uitwisselen van onze ‘best practices’ en het delen van kennis en expertise. Zo versterken we elkaar en onze kwaliteit. Dit Kennisnet is dé ontmoetingsplek voor de 29 omgevingsdiensten en samenwerkende overheidsinstanties (gemeenten, landelijke overheid, provincies, Veiligheidsregio’s etc.).