Programma’s

Omgevingsdienst NL draagt vanuit expertise, deskundigheid en ervaring bij aan meerdere landelijke programma’s om zo samen te zorgen voor een schone, veilige en gezonde omgeving in Nederland. Deze programma’s zijn het Interbestuurlijk Programma VTH, Energie en Duurzaamheid en de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid.

Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH)

Om het VTH-stelsel in Nederland te versterken startte op 1 juli 2022 het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Het programma richt zich op zes pijlers.

Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO)

Met het oog op de Omgevingswet is het belangrijk om de omgevingsveiligheid te versterken. Om dit te realiseren startte het programma Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).

Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH)

Om het VTH-stelsel in Nederland te versterken startte op 1 juli 2022 het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Het programma richt zich op zes pijlers.

Energie en Duurzaamheid

De vergunningverlening is complexer geworden door ontbrekende regels voor initiatiefnemers en de overheid m.b.t.de omzetting van bestaande energiedragers naar nieuwe (nog te ontwikkelen) energiedragers. Om hier een positieve en meetbare bijdrage aan te leveren en kennis te delen  wordt het platform Energietransitie opgericht.

Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO)

Met het oog op de Omgevingswet is het belangrijk om de omgevingsveiligheid te versterken. Om dit te realiseren startte het programma Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO).