Circulaire economie (CE)

De wereldbevolking groeit, waardoor ook de vraag naar producten en grondstoffen. De uitdaging is om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben in Nederland, met als tussenstap 50% minder gebruik van nieuwe grondstoffen in 2030.

Circulaire economie (CE) is het voorkomen van uitputting van materialen en grondstoffen en ervoor zorgen dat grondstoffen in de kringloop blijven. Het uitgangspunt hiervan is altijd dat het een positievere milieu- en omgevingsimpact oplevert.

Grondstoffen in de kringloop houden kan op verschillende manieren; onder andere door minder of andere grondstoffen in producten gebruiken, hergebruik van producten en materialen en gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Zo wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, zijn er minder grondstoffen nodig (en dus een lager energie gebruik) en is Nederland minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

De omgevingsdiensten voeren VTH-taken (vergunningverlening, toezicht,handhaving) uit op onder andere het gebied van milieu. Dit doen de
omgevingsdiensten veelal in opdracht van de gemeenten in de werkgebieden en de provincie. Vanuit Omgevingsdienst NL is er een coördinatieteam Circulaire economie. Zij denken onder andere op beleidsniveau mee hoe Circulaire economie gestimuleerd kan worden en zijn aangesloten in verschillende werkgroepen waarin ze voor de belangen van de omgevingsdiensten opkomt.

Om Circulaire economie bij bedrijven te stimuleren is in samenwerking met IPO (Interprovinciaal Overleg) een flyer gemaakt. In deze flyer vindt u meer informatie bij wie u terecht kunt met vragen en geeft interessante sites over circulair ondernemen, adviezen en eventuele subsidies.