Contact

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen geven we hieronder de verschillende contactmogelijkheden weer. En u leest voor welke vragen u bij ons of één van de 28 omgevingsdiensten terecht kan. Op deze pagina vindt u ook veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet bij, dan kunt u ons een e-mail sturen.

Vragen over uw eigen buurt/ omgeving en persvragen voor een regionale omgevingsdienst

Heeft u een vraag over vergunningverlening, toezicht of handhaving in uw eigen buurt of regio? Neem dan contact op met de omgevingsdienst in uw regio. Een overzicht van de 28 omgevingsdiensten in Nederland vind je hier.

Ook als u journalist bent en een persvraag heeft over een specifieke regio, dan kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de betreffende omgevingsdienst.

Algemene vragen voor Omgevingsdienst NL
Heeft u een algemene vraag over het werk van Omgevingsdienst NL of een landelijk thema? Neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar
info@omgevingsdienst.nl.

Landelijke persvragen voor Omgevingsdienst NL
Heeft u een landelijke persvraag voor Omgevingsdienst NL? Stuur dan een e-mail communicatie@omgevingsdienst.nl.

Veelgestelde vragen

Als je overlast ervaart van geur, geluid, trillingen of stof in jouw buurt. Of als je ziet dat de bodem, lucht of het water verontreinigd is door bijvoorbeeld afvaldumpingen, dan kun je terecht bij de regionale omgevingsdienst. Deze omgevingsdienst beantwoord de vraag dan zelf, of verwijst door naar de juiste instantie zoals bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap of een andere organisatie.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de 28 omgevingsdiensten in Nederland. Op basis van de Provincie waar u woont kunt u zien bij welke omgevingsdienst uw gemeente hoort.

Omgevingsdiensten voeren de milieutaken uit namens de gemeenten en Provincie op basis van de Omgevingswet. Zij verlenen vergunningen, houden toezicht, treden handhavend op wanneer nodig en adviseren. Thema’s waar veel omgevingsdiensten mee te maken hebben zijn luchtkwaliteit, geluid, energie, veiligheid, afval, asbest, natuur en bodem.

Omgevingsdienst NL verbindt als vereniging de 28 omgevingsdiensten en haar stakeholders met elkaar. Als kenniscentrum verzamelen, bundelen, ontwikkelen en delen we kennis. Kennis over de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de Omgevingswet.

Omgevingsdienst NL is dé gesprekspartner als het gaat om het milieu en zet het op de agenda. Samen met alle omgevingsdiensten en partners organiseren we (kennis)events, geven we voorlichting (ook aan de media) en bouwen we aan een eigen academie. Ook voeren we landelijke projecten uit, adviseren we overheden en brengen uitvoering en beleid samen.

In Nederland vinden we het belangrijk dat de omgeving waar we in leven schoon, gezond en veilig is. Bedrijven en burgers in Nederland moeten zich daarom houden aan de regels voor het milieu. In een vergunning is vastgelegd hoe bedrijven en inwoners de omgeving schoon, veilig en gezond kunnen houden. De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. Om te controleren of men zich houdt aan de gestelde regels vindt er toezicht en indien nodig handhaving plaats.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Heeft u een vraag over deze wet en wat dit voor u betekent? Dan kunt u het beste contact opnemen met de regionale omgevingsdienst of gemeente. Mocht u algemene vragen over de wet hebben kijk dan eens op de pagina van de website
aandeslagmetdeomgevingswet.nl.