Nieuws

Vanuit het programma ‘Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid’ (MVO) is er vanaf 2021 een ontwikkelbudget door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ter...

Op vrijdag 15 december 2023 ondertekenden Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en Ruben Vlaander, bestuursvoorzitter van Omgevingsdienst NL, een...

Van 1 september tot 15 oktober 2023 stond de zesde inschrijftermijn van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar...

Een van de onderdelen van pijler 6 ‘Monitoring kwaliteit milieutoezicht’ van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH is het inrichten van een systeem van visitatie...

Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) heeft in samenwerking met een aantal partners het ‘Scenarioboek Energietransitie’ opgesteld. Het ‘boek’ bevat 24 scenario’s....

In 2022 deed de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VR GM) een aanvraag voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. De bijdrage...