Nieuws

Hans Douw vertrekt per 1 juli 2024 als directeur van Omgevingsdienst NL. Hij heeft het bestuur van Omgevingsdienst NL laten weten dat...

Een van de onderdelen van pijler 6 ‘Monitoring kwaliteit milieutoezicht’ van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH is het inrichten van een systeem van visitatie...

De DCMR in Schiedam heeft er een bewoner bij, namelijk Omgevingsdienst NL. De bedrijfsvoering van Omgevingsdienst NL is vanaf 1 april 2024...

Op woensdag 27 maart 2024 vond het Jaarcongres Relevant 2024 plaats in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch. Tijdens deze dag stonden...

Net als bij toezicht is het bij vergunningverlening milieu belangrijk de beschikbare capaciteit zo slim mogelijk te benutten. Gelijktijdig mag het milieu...

Er zijn genoeg redenen om bij een van de 28 omgevingsdiensten in Nederland te werken. Om door te pakken en impact te...