Anton Klijn nieuw bestuurslid Omgevingsdienst NL

Op 20 juni 2024 is Anton Klijn (directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) benoemd tot lid van het bestuur van Omgevingsdienst NL. Hij volgt daarmee bestuurslid Marlies Krul (directeur Omgevingsdienst West Holland) op. 

Sinds september 2023 is Anton Klijn directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Portefeuille data en informatievoorziening
“Ik kijk er naar uit om actief deel uit te maken van het bestuur van Omgevingsdienst NL. Ik waardeer het vertrouwen dat ik van het huidige bestuur en de directeuren van de omgevingsdiensten krijg.

De ambitie van Omgevingsdienst NL om hét kenniscentrum VTH-milieu van Nederland te worden. Ik zie die ambitie als een prachtige uitdaging. Ik draag graag bij aan het verstevigen van de positie van Omgevingsdienst NL, zodat de omgevingsdiensten met hun VTH-werkzaamheden en advisering in gezamenlijkheid nog meer toegevoegde waarde kunnen leveren aan een schone, veilige en gezonde omgeving. Daar staan we voor!

Mijn portefeuille is data en informatievoorziening. Dit is een belangrijk, omvangrijk en complex dossier waarin de komende jaren forse stappen moeten worden gezet. Samenwerken en uniformeren moeten meer inhoud krijgen om als alle omgevingsdiensten gezamenlijk het kenniscentrum VTH-milieu van Nederland te worden. Hieraan draag ik graag mijn steentje bij!”

Vertrek Marlies Krul
Het bestuur van Omgevingsdienst NL bedankt Marlies Krul voor haar jarenlange inzet en inspanningen in haar rol als penningmeester binnen het bestuur van Omgevingsdienst NL. Bestuurslid Jan Lenssen (directeur Omgevingsdienst Brabant Noord) is nu penningmeester.

Gerelateerde berichten