Benoeming directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

Het Dagelijks Bestuur heeft op donderdag 12 september 2019 besloten om Ruben Vlaander per 1 oktober 2019 te benoemen als directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem. Ruben volgt Cora Smelik op.

Ruben Vlaander is in 2016 bij Omgevingsdienst Regio Arnhem in dienst getreden, in de functie van afdelingshoofd vergunningen. Ruben heeft vanuit die functie én als waarnemend directeur van ODRA de nodige kennis en ervaring opgedaan om het directeurschap van ODRA te kunnen invullen.

Vragen? Stel ze graag via communicatie@odra.nl

Gerelateerde berichten