Goede start eerste inschrijvingsronde voor het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten Omgevingsveiligheid

Op 31 maart jl. sloot de eerste inschrijvingsronde voor het ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’. Budget dat bestemd is voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van de overheden op komende ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. Benieuwd naar de ingediende voorstellen? We vertellen je er graag meer over. 

Vier projecten

Vanaf 1 maart 2021 was het voor overheidsorganisaties mogelijk om zich in te schrijven voor de eerste tranche van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Een inschrijving die via Omgevingsdienst NL loopt. Binnen deze eerste tranche zijn in totaal vier voorstellen ingediend, die inmiddels – in lijn met het Afsprakenkader Ontwikkelbudget- door de beoordelingscommissie zijn getoetst en beoordeeld en aan het DO-klein ter besluitvorming voorgelegd.

Energietransitie

Twee voorstellen zijn afkomstig van het Instituut voor Fysieke Veiligheid en twee van omgevingsdiensten. Alle vier hebben betrekking op de energietransitie. Twee daarvan linken ook aan het thema digitalisering/informatie gestuurd werken. Meer informatie over de inhoud van de projecten is binnenkort te vinden op onze website.

Continue verbeterslag

Nieuwe innovatieve projecten zijn nodig om een continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren. En daarnaast ook om proactief om te kunnen gaan met omgevingsveiligheid. In september start de tweede inschrijvingsronde van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Het aanvraagformulier voor tranche 2 is vanaf 1 juli via de website van Omgevingsdienst NL te downloaden. Houdt deze website in de gaten voor het meest actuele nieuws rondom deze tweede tranche.

Gerelateerde berichten