Henrice Wittenhorst benoemd tot directeur-kwartiermaker Omgevingsdienst NL

Henrice Wittenhorst is de nieuwe directeur-kwartiermaker van Omgevingsdienst NL. Zij volgt Hans Douw op.  

Omgevingsdienst NL is de koepel van de 28 omgevingsdiensten in Nederland. Henrice Wittenhorst is aangesteld door het bestuur van Omgevingsdienst NL. Op 20 juni 2024 is zij voorgesteld aan de directeuren van de omgevingsdiensten tijdens de Algemene Leden Vergadering. Henrice gaat direct aan de slag voor Omgevingsdienst NL.

Omgevingsdienst NL heeft de ambitie om hét kenniscentrum VTH-milieu van Nederland te worden. Om deze ambitie te realiseren bouwt Omgevingsdienst NL aan een stevige, toekomstbestendige organisatie. Henrice gaat in haar rol als directeur-kwartiermaker een belangrijke rol in het verder bouwen aan de organisatie spelen. Zij kijkt er naar uit. “Ik heb veel zin om met deze belangrijke opgave aan de slag te gaan en aan een professionele organisatie te bouwen met alle betrokken collega’s!”

Ruben Vlaander, bestuursvoorzitter van Omgevingsdienst NL en directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem is blij met de aanstelling van Henrice. “Omgevingsdienst NL bevindt zich in een transitiefase. De ambitie om hét kenniscentrum VTH-milieu van Nederland te worden vraagt om een stevige, toekomstbestendige organisatie. De taak van de omgevingsdiensten is om te zorgen voor een schone, veilige en gezonde omgeving. Elke dag zetten ruim 6.000 medewerkers zich hiervoor in. Omgevingsdienst NL wil door het delen en ontwikkelen van kennis en het opleiden van medewerkers via de ODNL- academie nog meer waarde toevoegen. En dat vraagt om daadkrachtig en helder leiderschap. Het bestuur van Omgevingsdienst NL kijkt er naar uit om met Henrice samen te werken.”

Henrice Wittenhorst heeft veel werkervaring binnen de publieke sector. De laatste jaren werkte zij als concerndirecteur bij provincie Gelderland. Vanuit die rol was zij verantwoordelijk voor VTH-milieu en heeft de omgevingsdiensten, met name binnen Gelderland, goed leren kennen.

Gerelateerde berichten