Kernteam EED helpt grote bedrijven bij energiebesparing

Alle bedrijven moeten een bijdrage leveren aan energiebesparing; grote ondernemingen moeten daarnaast voldoen aan de eisen uit de Energy Efficiency Directive, de EED. Voor deze concernondernemingen is een landelijke opererend Kernteam EED ingesteld, met als doel verlagen van de lastendruk, bijdragen aan een gelijk speelveld en realisatie van energiebesparing. En dat heeft succes, zo blijkt uit de eerste evaluatie.

Toen in juli 2015 de EED in werking trad, was de impact van deze Europese regeling nog onduidelijk. Naarmate de tijd verstreek werd duidelijk dat concernondernemingen, zoals bijvoorbeeld Ahold met 2.000 vestigingen, voor elke individuele vestiging in Nederland een energie-audit moesten opstellen: een tijdrovende en kostbare klus. Het bevoegd gezag heeft daarom het landelijk Kernteam EED 2016-2017 ingesteld.

Waarom het kernteam

Het Kernteam EED bestaat uit een aantal omgevingsdiensten en gemeente Utrecht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is voorzitter. De bedrijven hoeven niet voor elke vestiging apart bij het betreffende lokale bevoegd gezag een audit in te dienen, maar kunnen terecht bij één loket. Dit voorkomt lastendruk voor zowel bedrijfsleven als bevoegd gezag, creëert een gelijk speelveld in Nederland en stimuleert het meters maken op CO2 reductiegebied.

Beoordelen van audits

Het kernteam adviseert concernbedrijven en beoordeelt hun energie-audits, inclusief mobiliteit. In totaal hebben 160 concernondernemingen zich aangemeld en is het loket voor verdere aanmelding gesloten. Deze ondernemingen worden gestimuleerd om invulling te geven aan de EED en de Wet milieubeheer door aansluiting bij een keurmerk of convenant (zelfregulering). Indien een bedrijf hier niet voor kiest, wordt gereguleerd via de milieuregelgeving.

Positieve beoordeling

In 2017 wordt de EED landelijk geëvalueerd. Vooruitlopend hierop heeft de OD NZKG, in samenwerking met de VNG en DCMR, een evaluatie uitgevoerd van het functioneren van het huidige kernteam. Alle betrokken partijen zijn zeer positief over het kernteam en er worden bruikbare suggesties gedaan voor de volgende keer dat energie-audits moeten worden beoordeeld. Co de Smalen, voorzitter kernteam: ‘De efficiëntie van het volgende Kernteam EED kan verder verbeteren als ook de plannen van aanpak, waarin de maatregelen staan die werkelijk worden uitgevoerd, onderdeel worden van de energie-audit 2.0. Dit brengt ons sneller bij de doelen voor energiebesparing zoals deze zijn vastgelegd in het SER Energieakkoord. Goed voor de overheid, de bedrijven en het milieu!’

Gerelateerde berichten