Marieke Prins vanaf 1 mei interim directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft Marieke Prins unaniem gekozen als interim directeur voor de komende twee jaar. Marieke Prins volgt daarmee Gérard Bouman op die vanaf de start van de ODRN 7 jaar directeur is geweest.

Marieke Prins: “Ik ga deze verantwoordelijkheid graag aan en ben blij met het vertrouwen van
het bestuur. Mijn affiniteit met het technische werk van de ODRN en het leveren van een
inhaalslag in de ontwikkeling van de organisatie komen mooi samen in deze functie.”
Prins (58) komt uit Tilburg en heeft ruime ervaring als manager bij diverse grote gemeenten, met
name op het gebied van ruimte, wonen en vastgoed. Een omgevingsdienst is nieuw voor haar
maar geen onbekend terrein. Prins: “Ik zie de omgevingsdienst als een belangrijke schakel dat
met zijn expertise zorgt voor veiligheid en gezondheid in de leefomgeving. Op de achtergrond
aanwezig, maar onmisbaar.“

Sterke omgevingsdienst

Voorzitter Jan van der Meer: “De komende tijd gaan we werken aan een financieel gezonde en
inhoudelijk sterke omgevingsdienst die voorbereid is op de toekomst. In Marieke Prins vonden
wij de geschikte kandidaat om de ODRN daarin de komende twee jaar te leiden. Als bestuur
hebben we daar het volste vertrouwen in.”
De afgelopen maand hebben alle gemeenteraden in de regio ingestemd met een
ontwikkelagenda voor een grotere stabiliteit van de ODRN. Ook zijn met de deelnemende
gemeenten goede financiële afspraken gemaakt voor de komende 4 jaar. Marieke Prins gaat als
interim directeur de komende twee jaar leiding geven aan dit ontwikkelproces, naast de
gebruikelijke taken en verantwoordelijkheden die het directeurschap met zich meeneemt.

Een omgeving maak je samen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen zorgt samen met andere partijen voor een veilige,
duurzame en gezonde leefomgeving. De ODRN verleent vergunningen, ziet toe op naleving en
treedt op als vergunninghouders zich niet aan de voorwaarden houden. Dit doet de ODRN in
opdracht van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen, de
provincie Gelderland en Overijssel. Prins: “De komende tijd investeer ik graag in een goede
relatie met de gemeenten in onze regio en onze dienstverlening aan de bewoners en bedrijven
met wie wij dagelijks in contact zijn”.

Gerelateerde berichten