Nieuwe bestuursleden Omgevingsdienst NL

Vanaf 24 september jl. heeft het Bestuur van Omgevingsdienst NL er een viertal nieuwe gezichten bij. Nienke Baars, directeur Omgevingsdienst Groningen, Ruben Vlaander, directeur Omgevingsdienst Arnhem, Ronald Visser, directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (secretaris) en Marlies Krul, directeur Omgevingsdienst West-Holland (penningmeester) komen het bestuur als lid versterken. 

Wie zijn de nieuwe bestuursleden?

Met de komst van het nieuwe viertal krijgt het bestuur er versterking bij op diverse thema’s en aandachtsgebieden. De nieuwe leden stellen zich graag kort voor:

Nienke Baars is directeur Omgevingsdienst Groningen. Dit is tevens een BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) dienst. “Als bestuurslid wil ik mij graag inzetten voor de betrokkenheid van omgevingsdiensten vanuit hun uitvoeringsexpertise bij het maken van beleid en regelgeving. Zo leveren we onze bijdrage aan uitvoerbaar beleid, waarmee bevoegde gezagen hun ambities realiseren”.

Ruben Vlaander is directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem. “We zijn als omgevingsdiensten een waardevolle bron voor Haagse kringen. We hebben ervaringsdeskundigheid in huis waar de beleidsmakers veel voordeel van kunnen hebben. Naast het Haagse netwerk zijn circulaire economie, duurzame energie en internationale relaties de thema’s uit mijn portefeuille. Die passen bij mijn persoonlijke interesses.”

Ronald Visser is directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. “De komende jaren lever ik graag mijn bijdrage als secretaris aan het bestuur, omdat het stelsel van omgevingsdiensten inmiddels een volwaardige plaats heeft verworven als gezaghebbend adviseur bij het leefbaar houden van de samenleving. En het is nu toe aan de volgende professionaliseringsslag”.

Marlies Krul is directeur Omgevingsdienst West-Holland. “Ik kijk er naar uit om als penningmeester aan de slag te gaan. Ik wil mij graag inzetten voor het versterken van de samenwerking tussen Omgevingsdiensten. Samenwerking is goed; we kunnen ons zo beter positioneren en efficiënter werken. Vanuit mijn ervaring met bedrijfsvoering doe ik dat graag vanuit de rol van penningmeester”. 

Afscheid leden bestuur Omgevingsdienst NL

Dit jaar nemen we bij het bestuur van Omgevingsdienst NL ook afscheid van in totaal vijf leden. In september jl. namen we al afscheid van Marloes Tolsma, onlangs aangesteld als adjunct-directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. En op 1 oktober jl. heeft Andre Mutter, directeur Omgevingsdienst Midden-Holland, zijn penningmeesterschap neergelegd. Daarbij lopen aan het eind van dit jaar de zittingstermijnen van drie andere bestuursleden af.

Door de vertrekkende bestuursleden is er ruimte ontstaan voor nieuwe bestuursleden. Voor een goede overdracht is daarom tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (24 september jl.) besloten de nieuwe bestuursleden alvast te benoemen en in te werken.

Dank aan Andre Mutter en Marloes Tolsma

Grote dank gaat uit naar André Mutter en Marloes Tolsma voor hun inzet voor het bestuur van Omgevingsdienst NL.

André: “In mijn acht jaar als bestuurslid heb ik Omgevingsdienst NL zien veranderen van een club pionierende directeuren in een vereniging die door zijn omgeving gewaardeerd wordt. We zijn gesprekspartner voor Rijk, IPO, VNG en anderen. Ik ben er trots op dat ik vanaf het begin mee heb mogen bouwen. Vol vertrouwen geef ik het stokje over aan het nu komende bestuur en weet zeker dat we over acht jaar nog verder zijn. Tenslotte mag ik als penningmeester niet vergeten mijn nadrukkelijke dank uit te spreken aan Martin de Heide. Martin heeft het leeuwendeel van de uitvoering voor zijn rekening genomen en een uitstekende administratie op poten gezet”.

Marloes Tolsma heeft zich in de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet als secretaris voor het bestuur. Sinds kort is zij gestopt met deze functie en wenst de nieuwe secretaris en alle andere leden van het bestuur heel veel succes toe!

Gerelateerde berichten