Nieuwe projectleider Omgevingsveiligheid

Omgevingsdienst NL heeft voor de uitvoering van clusters 2, 5 en 6 van de Meerjarenagenda Omgevingsveiligheid (MOV) een nieuwe projectleider: Erica Graven. Een enthousiaste en doortastende dame met jarenlange ervaring als strategisch adviseur bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Wij stellen haar graag aan u voor.

Erica heeft naast haar functie als strategisch adviseur bij OZHZ diverse functies bekleed binnen de overheid en adviessector. Vrijwel altijd gerelateerd aan VTH-taken op milieugebied. Zij brengt veel ervaring mee op het gebied van projectleiding, programma’s & rapportages en heeft een ‘milieu(juridisch) hart’. Het liefst werkt ze aan projecten waar ze kan helpen om een visie of ambitie verder uit te werken. ‘Omgevingsdienst NL is in dat opzicht een plek waar ik de nodige kansen en uitdagingen zie. Het in opdracht van rijk, IPO en VNG zorgdragen voor de projectleiding van de Meerjarenagenda Omgevingsveiligheid is daarvan een hele belangrijke!’ licht Erica toe.

Uitdaging
Als we Erica vragen naar haar grootste uitdaging in haar nieuwe rol, geeft ze aan dat ‘de grootste uitdaging voor mijzelf is om, samen met alle partners in het land, het programma in haar nieuwe vorm succesvol te laten lopen. Het behoud van onderlinge samenhang en de verbinding met de uitvoeringspraktijk zijn belangrijk. Mijn rol daarbij is vooral faciliterend en signalerend’.

Opvolging
Erica volgt Marlouce Biemans op, die vanaf 2015 namens de gezamenlijke provincies werkzaam is geweest voor Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Een vierjarig programma gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Meerjarenagenda versterking Omgevingsveiligheid (MOV) is een vervolg op het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Voor de periode 2021 – 2024 heeft Omgevingsdienst NL een faciliterende rol bij de uitvoering van de MOV.

Wij bedanken Marlouce voor haar inzet en wensen Erica veel succes in haar nieuwe functie.

Gerelateerde berichten