Nieuwe rol voor Omgevingsdienst NL

Vanaf 1 januari 2021 vervult Omgevingsdienst NL een nieuwe rol. Namelijk de rol van ondersteuner voor een aantal clusters uit de interbestuurlijke meerjaren agenda ‘Versterking Omgevingsveiligheid’. Wat houdt dit precies in en wat betekent dit voor Omgevingsdienst NL? We leggen het graag uit.

Meerjaren agenda ‘Versterking Omgevingsveiligheid’

Het Bestuurlijk Omgevingsberaad (vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft eind 2019 besloten om het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) per 1 januari 2021 te beëindigen. Een programma dat ondersteuning biedt aan omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies.

Daarbij is ook de keuze gemaakt om door te gaan met versterking van de omgevingsveiligheid vanuit een gezamenlijke meerjarenagenda 2021 – 2024. Een agenda die bestaat uit zeven clusters, namelijk:

1. Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)
2. Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)
3. Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk
4. Lokaal externe veiligheidsbeleid
5. Modernisering Omgevingsveiligheid
6. Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
7. Omgevingsveiligheid in brede zin

Voor ieder cluster is een meerjarenvoorstel 2021 – 2024 geschreven, die door het Bestuurlijk Omgevingsberaad is vastgesteld.

Rol van Omgevingsdienst NL
Omgevingsdienst NL heeft het verzoek gekregen om de clusters 1, 2, 5 en 6 te ondersteunen en heeft daarvoor subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen. Vanaf 1 januari 2021 is Omgevingsdienst NL van start gegaan met deze “ondersteuningsfunctie”.

Onderstaande afbeelding laat de structuur zien van de meerjarenagenda. Omgevingsdienst NL richt zich hoofdzakelijk op de uitvoering. Dat betekent dat Omgevingsdienst NL opdrachten krijgt vanuit de trekkers van de individuele clusters. Vervolgens zetten we vanuit Omgevingsdienst NL de middelen door en monitoren de juiste uitvoering ervan.

Daarnaast is Omgevingsdienst NL ook secretaris van de overleggen van cluster 2 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) en cluster 6 (ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten). En van de kerngroep Omgevingsveiligheid, waarin de voorbereiding voor de overleggen van het Directeurenoverleg Klein plaatsvindt. 

Structuur meerjarenagenda ‘Versterking Omgevingsveiligheid (op hoofdlijnen)’
Projectleider en ondersteuning

Voor de komende 4 jaar gaat Omgevingsdienst NL dus aan de slag. Binnenkort neemt Erica Graven van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het stokje over van de huidige projectleider Marlouce Biemans. Vanuit Omgevingsdienst Groningen ondersteunt Susan Schipper dit project financieel-administratief.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over het vervolg van het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid’ is te lezen op de website van Relevant, het netwerk externe veiligheid.

En binnenkort is de meest actuele informatie over de meerjarenagenda ‘Versterking Omgevingsveiligheid’ hier op de website van Omgevingsdienst NL te lezen.

Gerelateerde berichten