Omgevingsdienst NL zoekt een kwartiermaker kennisplatform ‘afval of niet’ (0,4 – 0,6 fte; schaal 12)

Voor de oprichting van een Kennisplatform ‘Afval of niet’ is Omgevingsdienst NL op zoek naar een kwartiermaker (0,4 – 0,6 fte; schaal 12).

Als kwartiermaker werk je aan de operationalisatie van het plan van aanpak ‘Oprichting kennis-gremium afval of grondstof’. Je levert een uitvoeringsplan en samenwerkingsovereenkomst die direct gebruikt kunnen worden voor de werving en inrichting van het kennisplatform.

Waarom dit kennisplatform?

We merken dat kennisontwikkeling en -verspreiding over de beoordeling afval of niet nog meer aandacht kan krijgen. Ook zijn we ons bewust van de knelpunten die in de praktijk ervaren worden door het bedrijfsleven, omgevingsdiensten en bevoegde gezagen.  En we willen deze aanpakken. Daarom werken Rijk, provincies, gemeenten en omgevingsdiensten onder andere aan de oprichting van een Kennisplatform ‘Afval of niet’.

Het doel van dit kennisplatform is drieledig:

  • A: ontwikkelen en delen van kennis.  En het verstevigen van de samenwerking tussen bevoegde gezagen en omgevingsdiensten over het thema of een materiaal een afvalstof is of niet in specifieke stromen en toepassingen;
  • B: eensluidend valideren van de status (afvalstof of niet) van een specifieke stroom met een specifieke toepassing aan/voor bevoegde gezagen, dan wel omgevingsdiensten, met het oog op vergunningverlening, toezicht en handhaving;
  • C: signalering van ervaren belemmerende wetgeving, dan wel kansrijke materialen/ technieken voor een specifieke regeling of handreiking aan het Ministerie van I&W.

Hoe moet dit concreet eruit gaan zien?

Invulling van onderdeel A wordt gezien in de vorm van een voor iedereen beschikbare website waar de opgeleverde producten van het kennisplatform worden geplaatst. Op deze website zijn ook verwijzingen te vinden naar andere relevante bronnen/websites, helpdesks en reeds beschikbare (rijks)informatie op het gebied van afvalstoffen, toepassingen en geldende wet- en regelgeving. De kennisdeling en samenwerking tussen bevoegde gezagen en omgevingsdiensten wordt ook gezien door een stevige samenwerking in het kennisplatform.

Invulling van onderdeel B ziet op het afgeven van validaties op verzoek van bevoegde gezagen of omgevingsdiensten over de status van een materiaal met een specifieke toepassing met het oog op vergunningsverlening, toezicht of handhaving. Deze validatie kan vervolgens erkend worden door andere bevoegde gezagen en omgevingsdiensten. Daarnaast hebben de validaties ook een meerwaarde voor het bedrijfsleven. Ze geven namelijk een goed voorbeeld voor een beoordeling afval of niet, die voor bedrijven relevant kan zijn om hun eigen casus juist op te bouwen.

Wat ga je doen/taken
Je levert een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen die direct gebruikt kan worden voor de werving en invulling van het kennisplatform. De betrokken partijen zijn ODNL, de bevoegde gezagen (provincies en gemeenten) en de gemandateerde uitvoeringsorganisaties (omgevingsdiensten). IenW is betrokken vanwege de kennis van RWS op het onderwerp. De samenwerkingsovereenkomst bevat concrete afspraken over onder andere: gezamenlijk commitment, personele en financiële inzet door partijen, wijze van organisatie en monitoring van het kennisplatform.

De opzet en grove inhoud staan omschreven in het plan van aanpak. Er zijn een paar ijkmomenten: we beginnen met een startgesprek waarin de kapstok voor de samenwerkingsovereenkomst wordt besproken. Vervolgens start fase 1, waarin je zorgt voor afgestemde basisafspraken tussen de partijen (2 maanden), In fase 2 worden deze afspraken in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen en zorg je voor bestuurlijke bekrachtiging (3 maanden).

  • Je hebt ervaring met/ kennis van de kant van uitvoering en beleid.
  • Je hebt ervaring met het organiseren van bestuurlijk commitment.
  • Je kunt resultaten neerzetten onder tijdsdruk.
  • Je bent communicatief vaardig en goed in bemiddelen.
  • Je bent resultaatsgericht
  • Je bent een ervaren projectleider.
  • Affiniteit met VTH heeft de voorkeur, maar is geen pre.

Periode: voor 6 maanden

Heb je belangstelling voor deze functie? Solliciteren kan tot en met 31 maart 2023. Stuur hiervoor een mail inclusief cv naar: bwiersema@omgevingsdienst.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gerelateerde berichten