Presentatie opbrengsten Ontwikkelbudget op Jaarcongres Relevant 2024

Op woensdag 27 maart 2024 vond het Jaarcongres Relevant 2024 plaats in het Provinciehuis Noord-Brabant in Den Bosch. Tijdens deze dag stonden de eerste ervaringen met Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet centraal. Ruim 200 deelnemers kwamen samen, waaronder vertegenwoordigers uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, bedrijfsleven en adviesbureaus. Een van de programmaonderdelen was het ontwikkelbudget uit het Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) 2021-2024.

Stefan Kortekaas van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), en Erica Graven van Omgevingsdienst NL deelden tijdens hun presentatie inzichten en updates over de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO). En dan in het bijzonder over het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid, dat onderdeel is van de MVO.

Beide sprekers namen de deelnemers mee in de kansen, mogelijkheden en opbrengsten van het ontwikkelbudget. Budget dat IenW beschikbaar heeft gesteld aan overheden, uitvoeringsorganisaties en kennisinstituten om ze te helpen bij een gedegen voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid kunnen beïnvloeden.

Benieuwd naar een beknopt overzicht van de vernieuwende projecten van het ontwikkelbudget? Binnen welke taakvelden/thema’s ze vallen? En de meerwaarde die ze bieden? Bekijk dan dit dashboard.

Voor een totaaloverzicht van alle projecten? Bekijk dan dit overzicht.

Waarborgen omgevingsveiligheid
Kortekaas en Graven benadrukten het belang dat wordt gehecht aan het waarborgen van de omgevingsveiligheid. “De resultaten van de projecten moeten breed toepasbaar en toegankelijk zijn; dat is een voorwaarde voor het verkrijgen van een bijdrage uit het ontwikkelbudget” geeft Stefan aan. “Zodat ook andere (overheids)partijen hier gebruik van kunnen maken; samen bereiken we immers meer in het verbeteren van de omgevingsveiligheid” vult Erica aan.  

Peiling: behoeften en ontwikkelingen
In 2024 loopt het programma ‘Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid ‘af. Op dit moment wordt er door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hard gewerkt aan een opvolger van het ontwikkelbudget vanaf 2025. Het jaarcongres, gevuld met een zaal met externe veiligheid experts- en adviseurs, bood de mogelijkheid om toekomstige behoeften en te verwachten ontwikkelingen te peilen. De opbrengsten van deze peiling nemen we vanuit IenW en Omgevingsdienst NL mee in onze continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid. Om ervoor te zorgen dat overheden, uitvoeringsorganisaties en kennisinstituten zich tijdig en goed voor kunnen bereiden op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen rondom omgevingsveiligheid in de toekomst.

We houden u op de hoogte!

Meer informatie of vragen?
Alle informatie over het ontwikkelbudget vindt u op hier op onze website. Of neem contact op met Erica Graven, projectleider bij het Secretariaat MVO, via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl.

Gerelateerde berichten