Reactie Omgevingsdienst NL op rapport ‘Omgevingsdiensten in beeld’

Met grote belangstelling hebben wij kennisgenomen van het rapport ‘Omgevingsdiensten in beeld’. Een rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van IenW om, als onderdeel van het wettelijk verplichte onderzoek naar de uitvoering van de VTH-taken, relevante data van alle omgevingsdiensten te verzamelen en te analyseren.

Het rapport bevat interessante gegevens en aanbevelingen. Waar wij als Omgevingsdienst NL samen met onze leden, opdrachtgevers en eigenaren, VNG, IPO en Rijksoverheid mee verder kunnen. Het ondersteunt de omgevingsdiensten bij het aangaan van het onderlinge gesprek in ons streven naar continue verbetering van onze taakuitvoering ten behoeve van de lokale, regionale en landelijke leefomgeving.

Onze volledige reactie op het rapport lees je hier.

 

Gerelateerde berichten