Reactie op Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Omgevingsdienst NL heeft met grote belangstelling kennis genomen van het Dreigingsbeeld Milieu Criminaliteit 2021 dat vandaag is aangeboden aan de Strategische Milieukamer, waarin ook de omgevingsdiensten zijn vertegenwoordigd. Verschillende omgevingsdiensten hebben hier ook een bijdrage aangeleverd.

In het Dreigingsbeeld worden verbeterpunten in de aanpak van milieucriminaliteit genoemd die in lijn liggen met de onlangs verschenen rapporten van o.a. het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Commissie Van Aartsen en de Algemene Rekenkamer.

Naast de algemene verbeterpunten beschrijft het Dreigingsbeeld ook een negental vormen van milieucriminaliteit en benoemt aanknopingspunten om deze vormen van crimineel gedrag aan te pakken.

Omgevingsdienst NL ziet de aanbevelingen in het Dreigingsbeeld als een steun in de rug bij haar continue inspanningen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.  Samen met haar partners zal Omgevingsdienst NL onderzoeken op welke wijze de aanbevelingen kunnen worden geïmplementeerd.

Gerelateerde berichten