Ruben Vlaander nieuwe voorzitter ODNL

Ruben Vlaander (42) is op 11 mei 2023 door de Algemene Ledenvergadering van Omgevingsdienst NL gekozen tot voorzitter voor de komende 4 jaar. Hij neemt het voorzitterschap over van Pieter-Jan van Zanten. Van Zanten verruilt zijn functie bij Omgevingsdienst IJsselland voor een baan bij het Kadaster in Apeldoorn. Vlaander is sinds oktober 2019 directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Onmisbare schakel

“De omgevingsdiensten zijn voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving een onmisbare schakel”, zegt Ruben Vlaander. Omgevingsdiensten verlenen namens gemeenten en provincies vergunningen en zien toe op naleving. “En als het onverhoopt misgaat, treden we op. Dat doen we landelijk met meer dan 5.000 medewerkers.”

Versterken VTH-stelsel
De komende tijd ligt er voor de omgevingsdiensten een opdracht om het VTH-stelsel (vergunningen, toezicht, handhaving) te versterken. Aanleiding is onder meer het rapport van de commissie Van Aartsen. De commissie heeft tien aanbevelingen gedaan. “We zijn het eens dat in het stelsel verbeteringen nodig zijn. Landelijk werken we daarom intensief samen met de inspectie- en opsporingsdiensten, het ministerie van I&W en de koepels van gemeenten (VNG) en provincies (IPO) om de aanbevelingen om te zetten in afspraken.”

Expertise en kennis
Een van de sterke punten van de omgevingsdiensten is de kennis en expertise die de medewerkers in huis hebben. “Onze mensen zijn deskundig en hebben verstand van zaken om een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke opgaven. Zoals verminderen van het energieverbruik, circulaire economie en duurzaamheid in de breedte. Ze zijn gesprekspartner voor de ondernemingen.”

Kenniscentrum
Komende jaren heeft OmgevingsdienstNL ambities om uit te groeien tot het kenniscentrum voor uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (milieu) en advisering, om daarmee nog meer van waarde te kunnen zijn voor de leefomgeving. “Ik ga er mijn schouders onder zetten. Dat doe ik uiteraard niet alleen. Dat doen we met de 29 directeuren, onze medewerkers en de partners in de veiligheidsketen.”

Ruben Vlaander
In eerdere functies werkte Ruben Vlaander voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Hij heeft ruime ervaring in het politiek- en bestuurlijke omgeving van Den Haag. Vlaander werkt 6 jaar bij Omgevingsdienst Regio Arnhem. Eerst als afdelingshoofd en sinds 2019 als directeur.    

Gerelateerde berichten