Schoon water vraagt om samenwerken en duidelijkheid

Om ook voor de toekomst over voldoende schoon water te kunnen beschikken, zouden de inspectie- en omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en Rijk nog beter moeten samenwerken en is over verantwoordelijkheden en normen meer duidelijkheid gewenst. Dat zegt de voorzitter van Omgevingsdienst NL in reactie op het rapport van de landelijke Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het ILT bracht onlangs een zogenoemd signaalrapport uit. De constatering van ILT is dat het Nederland niet lukt de waterkwaliteit voldoende te verbeteren. Dat is enerzijds een gevolg van de emissies van vervuilende stoffen. Denk aan PFAS, medicijnresten, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Anderzijds is het een organisatievraagstuk. “Omgevingsdienst NL ondersteunt de oproep van ILT dat waterbeheerders, omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en Rijk samen de emissies van probleemstoffen moeten aanpakken. We hebben als omgevingsdiensten ook expertise in huis die we voor dit doel kunnen inzetten”, zegt voorzitter Ruben Vlaander. “Een versterking van de vergunningverlening, toezicht en handhaving is nodig om te komen tot betere waterkwaliteit. De
financiering kan een punt worden.”

In het rapport meldt ILT dat de samenleving veel schade ondervindt als de kwaliteit van water niet verbetert. Denk aan beschikbaarheid van drinkwater, de impact voor de voedselvoorziening en de effecten op gezondheid van mens en natuur. “Gezondheid wordt een steeds belangrijker thema. Dat zien wij ook in ons werk”, zegt Vlaander.

Lees meer:
https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2024/06/18/betere-bescherming-waterkwaliteit-is-noodzakelijk

Gerelateerde berichten