Hans Douw benoemd tot nieuwe directeur Omgevingsdienst NL

Hans Douw wordt de nieuwe directeur van Omgevingsdienst NL (ODNL). ODNL is de koepel van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Hans is aangesteld door het bestuur van ODNL en op de Algemene Ledenvergadering (13 juni 2023) aan de directeuren van 29 omgevingsdiensten voorgesteld. Hans Douw gaat per 1 augustus 2023 aan de slag in de functie van directeur ODNL. Hij volgt daarmee Leo Klaassen op, die de directeursfunctie ad interim vervulde.

Met Hans Douw heeft ODNL een directeur gevonden die dicht bij de uitvoeringspraktijk van omgevingsdiensten staat én zaken met een overstijgende blik analyseert en in een strategisch perspectief plaatst. Hans werkte sinds 2010 als hoofd Bedrijfsvoering bij Omgevingsdienst Midden Holland.

Ruben Vlaander bestuursvoorzitter ODNL, kijkt uit naar de samenwerking met Hans Douw. “De maatschappij staat voor stevige uitdagingen. De taak van de omgevingsdiensten is om te zorgen voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Meer dan 5000 medewerkers werken hier dagelijks aan. De ambitie van ODNL is om nog meer waarde toe te kunnen voegen en het uitgroeien tot kenniscentrum. Het waarmaken van deze ambitie in een dynamische, complexe omgeving vraagt om een stevig, transparant en motiverend leiderschap. Hans past deze jas goed”.

Hans Douw kijkt met plezier en voldoening terug op de jaren bij Omgevingsdienst Midden Holland en is klaar voor de start als directeur bij Omgevingsdienst NL. “Werken in een vertrouwde omgeving, maar vanuit een ander perspectief. Namelijk het collectief van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat we samen, met vallen en opstaan, mooie stappen vooruit gaan zetten! Duidelijke richting, transparantie en in gesprek gaan en blijven met de partners in de keten helpen daarbij. Ik heb er veel zin in.”

Gerelateerde berichten