Omgevingsdienst NL steunt Europees PFAS verbod

De omgevingsdiensten steunen het voorstel om te komen tot een Europees verbod op PFAS. Van PFAS is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Nederland heeft daarom samen met enkele andere landen een voorstel ingediend voor een Europees verbod op productie, gebruik, verkoop en import van PFAS. Het bestuur van Omgevingsdienst NL heeft steun uitgesproken voor dit voorstel, dat hard nodig is om de gezondheid van mensen en milieu beter te beschermen.

PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) is een grote groep fluorhoudende chemische stoffen, die door mensen zijn gemaakt en niet in de natuur voorkomen. Ze hebben handige eigenschappen: ze zijn onder andere water-, vet- en vuilafstotend en worden daarom veel toegepast. PFAS worden gebruikt in verpakkingen, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Ook worden ze gebruikt in verschillende industriële processen. Van een aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Ze breken niet of nauwelijks af in het milieu en hopen zich op in het menselijk lichaam. Uit onderzoek van een aantal PFAS-varianten blijkt dat deze stoffen leverschade veroorzaken, effect hebben op het immuunsysteem van mensen en mogelijk kankerverwekkend zijn.

Europees verbod
Het voorstel voor een Europees verbod is voor consultatie voorgelegd en hierop kan dus worden gereageerd door belanghebbenden. Vele bedrijven voeren nu een actieve lobby om het verbod uit te stellen of af te zwakken. Omgevingsdienst NL heeft namens de 29 omgevingsdiensten in Nederland steun uitgesproken voor het Europese verbod. De omgevingsdiensten doen dat vanuit hun missie voor een gezonde en veilige leefomgeving. Vanuit het perspectief van de VTH-uitvoering is het Europese verbod hard nodig.

Nieuwe varianten
Voortdurend worden nieuwe PFAS-varianten ontwikkeld, waarbij de wetgeving voor emissiereductie vaak te lang achterloopt. Naast de emissie bij bedrijven (zoals bij Chemours) is er ook een onbekende diffuse verspreiding in de afvalketen. Omgevingsdiensten kunnen dat niet afdoende via reguleren of inspecties terugdringen. Om de verspreiding van deze persistente “forever chemicals” te stoppen moet de kraan dicht. Net als de gezamenlijke provincies hebben om die reden de omgevingsdiensten steun uitgesproken bij Europa om zo snel mogelijk te komen tot een Europees verbod.

 

Foto gemaakt door: Mladen Pikulić 

 

 

Gerelateerde berichten