Bestuurslid Jan Lenssen aan tafel bij de Tweede Kamer over agrarische vergunningverlening

Jan Lenssen, bestuurslid Omgevingsdienst NL en directeur van Omgevingsdienst Brabant Noord, nam op 26 september 2023 deel aan een rondetafelgesprek over de vergunningverlening aan agrarische bedrijven. Dit gesprek werd georganiseerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer.

In de bijdrage van Omgevingsdienst NL is met name ingegaan op het feit dat de wet- en regelgeving op dit moment volstrekt ontoereikend is. Hierdoor gaat de rechter noodgedwongen steeds meer op de stoel van de beleidsmakers/bestuur zitten. Daardoor lopen de omgevingsdiensten continu tegen problemen aan. Wij willen als omgevingsdiensten uitgaan van feiten en niet van een papieren werkelijkheid.

Op verzoek van de Kamercommissie heeft Omgevingsdienst NL, samen met een aantal omgevingsdiensten, een reflectie op de dagelijkse praktijk van agrarische vergunningverlening opgesteld. Deze reflectie, in de vorm van een position paper, leest u hier .

U kunt het rondetafelgesprek terugkijken via deze link (spreektijd van Jan Lenssen vanaf 19.36 uur).

Gerelateerde berichten