Omgevingsdienst NL spreekt bij technische briefing voor commissie Infrastructuur en Waterstaat

Ruben Vlaander, bestuursvoorzitter van Omgevingsdienst NL en directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem, sprak op 28 september 2023 tijdens de technische briefing van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

“We staan voor stevige uitdagingen om het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) robuust in te zetten en te houden. Maar we zetten samen de schouders eronder. En er is meer aandacht voor milieu en leefomgeving”, zo sprak Ruben Vlaander.

Zijn oproep aan de Kamer is dan ook om aandacht en commitment te blijven geven aan de structurele verbeteringen, die nodig zijn in de hele VTH-keten. Een stelsel dat zichtbaar is voor onze opdrachtgevers, dat voelbaar is voor bedrijf en burger en dat meetbaar bijdraagt aan een veilige, gezonde en duurzame omgeving.

“Samen staan we aan de lat voor een betere leefomgeving, meer vertrouwen in de overheid en gezag in de uitvoering”. Ruben Vlaander sloot af met “structurele aandacht, financiering en samenwerking zijn echt nodig om de opgaven van morgen en overmorgen op te lossen”.

Hier kunt u de complete video van de technische briefing bekijken.

Gerelateerde berichten