‘Word koploper in duurzaamheid’

Energiebesparing is een steeds belangrijker thema voor ondernemers. Een goed plan en de juiste investeringen kan veel geld opleveren en draagt bovendien bij aan verduurzaming van de economie. Het Rijk, RVO en Omgevingsdienst NL stimuleren ondernemers om aan energiebesparing te doen.

De portefeuilleaanpak is een nieuwe werkwijze voor de energiebesparingsplicht. Ondernemers komen hiervoor in aanmerking als het bedrijf of de instelling 20 of meer gebouwen bezit in Nederland en verspreid over minstens twee omgevingsdiensten.

Deze aanpak, de zogenoemde portefeuille-aanpak, biedt grote organisaties meer flexibiliteit en minder administratie. In ruil daarvoor moet het vastgoed dat ondernemers in bezit hebben bovenwettelijke energieprestaties leveren. Dat wordt uitgedrukt in Key Performance Indicators (KPI). “Als een ondernemer meedoet, legt hij de routekaart met daarin energiebesparende maatregelen voor zijn hele vastgoedportefeuille voor aan één coördinerend inspecteur (CI)”, zegt Jan Urbaan.

Voordelen voor ondernemer
Besluit een ondernemer deel te nemen aan de portefeuilleaanpak dan heeft dat voordelen. Hij hoeft jaarlijks maar één keer te rapporteren over de verduurzaming van al zijn locaties in Nederland. Dat geldt ook voor een gedeelte van de informatieplicht energiebesparing. Die wordt voor de hele vastgoedportefeuille hetzelfde. Ook qua investeringen heeft deelname voordelen. De ondernemer hoeft niet alle gebouwen tegelijkertijd te verduurzamen, omdat de energieprestatie van de hele vastgoedportefeuille wordt beoordeeld. Dat biedt meer flexibiliteit en maatregelen kunnen gefaseerd worden ingevoerd.

Deelname voorbereiden
Een ondernemer die mee wil doen, moet vóór 15 februari 2023 de Intentieverklaring indienen bij de koepel van omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL). Vervolgens heeft de ondernemer tot 30 april 2023 zijn portefeuilleroutekaart in te dienen. Wordt deelname goedgekeurd? Dan levert de ondernemer jaarlijks vóór 30 april een voortgangsrapportage in.

Portefeuilleroutekaart

  • In een routekaart ligt de vastgoedportefeuille vast en hoe deze de komende jaren gaat verduurzamen.
  • Het doel is daarbij om het totale energiegebruik vóór 2027 met minimaal 14% energiegebruik en minstens 22% fossiel energiegebruik te verminderen voor de hele vastgoedportefeuille.
  • De deelnemer hoeft de komende 4 jaar niet meer apart over energiemaatregelen te rapporteren aan de omgevingsdiensten.
  • De contactpersoon bij de omgevingsdienst rapporteert jaarlijks over de gehele portefeuille. 

Insturen van intentieverklaring kan naar: portefeuilleaanpak@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten