Jan Lenssen nieuw bestuurslid Omgevingsdienst NL

Het bestuur van Omgevingsdienst NL heeft er een nieuw gezicht bij. Jan Lenssen, directeur Omgevingsdienst Brabant Noord, is op donderdag 11 mei door de Algemene Ledenvergadering van Omgevingsdienst NL benoemd als bestuurslid.

Met de benoeming van Jan Lenssen is het bestuur van Omgevingsdienst NL weer op volle sterkte.

“Het belang van de uitvoering wordt gelukkig steeds beter erkend. Dit betekent ook voor Omgevingsdiensten dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen en, naast een excellente uitvoeringsorganisatie, ook hun rol moeten pakken in het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken in ons vakgebied. We zitten midden in een periode van de grote transities. Boeiend en uitdagend waar ik graag mijn steentje aan bijdraag”, aldus Jan Lenssen na zijn benoeming.

Jan Lenssen is sinds 2016 directeur van Omgevingsdienst Brabant Noord. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Landerd.

Naast directeur van de Omgevingsdienst Brabant Noord is Jan Lenssen lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Oosterpoort te Groesbeek en freelance docent bij de Bestuursacademie Nederland.


Bestuursleden Omgevingsdienst NL

Gerelateerde berichten