Je bent hier:

Pitches, presentaties en samenvattingen van projecten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt voor overheden van 2021 tot en met 2024 ontwikkelbudget beschikbaar. Dit is ontwikkelbudget voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding op komende ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid.

De eerste drie inschrijfrondes voor dit ontwikkelbudget hebben mooie, nog lopende en afgeronde, projecten opgeleverd. In deze visual kunt u het totaaloverzicht bekijken.

Van de gehonoreerde projectaanvragen laten we u ook graag resultaten, presentaties en korte video pitches zien. Zo krijgt u een goed beeld van het waarom, hoe en wat van projectaanvragen. In onderstaande tabel kunt u er een aantal bekijken:

Kennisbundeling; veilige energietransitie in relatie tot omgevingsveiligheid
Verkenning energietransitie in relatie tot omgevingsveiligheid
Scenarioboek Energietransitie Omgevingsveiligheid
Toekomstbestendige parkeergarages
De invloed op de omgeving van afscherming op de overdrukeffecten van een (waterstof) explosie
Grootschalige batterijopslag: is de uitzondering de regel?
Burgeradvies en publieksvoorlichting Veilige Energietransitie
Omgevingsveiligheid en energietransitie: het slim, flexibel en integraal bij elkaar brengen van informatie
Omgevingsveiligheid VTH; nieuwe energiedragers industrie
Landelijke Vergunning Strategie (LVS)
Omgevingsveiligheid in het Omgevingsplan
Kennisbank toezicht risicorelevante bedrijven
Traineeship omgevingsveiligheid bij de veiligheidsregio’s