Projecten ontwikkelbudget

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelde voor overheden een ontwikkelbudget beschikbaar. Het ontwikkelbudget is voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding op ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. Door het beschikbare budget zijn er mooie projecten uitgevoerd. In deze visual ziet u een totaaloverzicht van de projecten. Ook laten we u op deze pagina graag resultaten, presentaties, korte video pitches en samenvattingen van de goedgekeurde projecten zien. Zo krijgt u een goed beeld van de gehonoreerde projecten.