Projecten ontwikkelbudget

Het ontwikkelbudget was bedoeld voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding op ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. Er zijn in totaal 28 projecten uitgevoerd (of zijn nog in uitvoering) die met een bijdrage uit het ontwikkelbudget mogelijk zijn gemaakt. De projecten hebben betrekking hebben op één of meer van deze thema’s:

• Energietransitie

• Digitalisering en informatie-gestuurd werken

• Verbetering arbeidsmarktpotentieel

In deze visual ziet u een totaaloverzicht van de projecten en de (beoogde) resultaten. 

Er volgt in 2024 geen nieuwe inschrijftermijn voor het ontwikkelbudget. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat buigt zich momenteel over een mogelijke opvolger van het ontwikkelbudget. 

Wilt u meer weten over de projectaanvragen? Klik dan hier voor: presentaties, korte video pitches en samenvattingen van de goedgekeurde projecten.