Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH)​

Naar aanleiding van een aantal rapporten werd duidelijk dat het VTH stelsel in Nederland versterkt moet worden. Op 1 juli 2022  startte daarom het Interbestuurlijk Programma Versterking VTHstelsel (IBP VTH).

Doel van het programma
Het doel van het programma is het merkbaar verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van schade aan het milieu die vermeden had kunnen worden. Enkele resultaten die het programma beoogt zijn het beter en meer delen van kennis over innovaties in bedrijfsprocessen, effectieve handhaving door het delen van de juiste informatie, meer financiële armslag bij omgevingsdiensten, zodat ze meer kwaliteit en innovatie kunnen bieden en het programma wil extra inzetten op de onderwerpen die uit regionale risicoanalyses naar voren komen.

Partners
Zes partners werken samen om van dit programma een succes te maken. Dat zijn het


Zes pijlers

Om de verbeteringen door te voeren zijn er zes pijlers binnen het programma. In elke pijler werkt een team van experts onder leiding van een onafhankelijke projectleider aan de verbeteringen. De zes pijlers zijn:

  1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering
  2. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging
  3. Informatievoorziening
  4. Kennisinfrastructuur
  5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
  6. Monitoring kwaliteit milieu toezicht


Rol Omgevingsdienst NL
Omgevingsdienst NL biedt binnen de pijlers de klankbordgroepen en stuurgroep, projectleiding en advisering en helpt mee bij de uitvoering van projectwerkzaamheden.

Meer informatie en laatste nieuws
Alle informatie over het programma staat op de speciale website https://versterkingvth.nl/. 
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het programma IBP VTH? Registreer je dan op de website versterkingvth.nl en ontvang regelmatig updates.