Aanvullende reactie op onderzoek Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’

Vorige week woensdag heeft de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Handhaven in het duister’ gepubliceerd. Hierin staan de bevindingen van een onderzoek naar de aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen bij de BRZO en net niet-BRZO bedrijven. De zes Brzo-omgevingsdiensten geven gezamenlijk een reactie op dit rapport. Deze reactie is hier te lezen.

 

Omgevingsdienst NL zet graag samen met alle 29 omgevingsdiensten en haar partners de stappen die nodig zijn om zo effectief mogelijk ons werk te doen voor een veilige en schone leefomgeving. Dat vraagt om heldere doelen, passende afspraken, vasthoudendheid en concrete acties op de aanbevelingen. Daar gaan we met elkaar voor.

 

Gerelateerde berichten