Afscheid bestuursleden Omgevingsdienst NL

Onlangs heeft het bestuur van Omgevingsdienst NL afscheid genomen van twee bestuursleden: Jan Willem Strebus, directeur Omgevingsdienst Twente en Paul Schuurmans, directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Beide heren vertrekken na een zittingstermijn van 8 jaar en zijn van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van Omgevingsdienst NL. 

Strebus en Schuurmans zijn sinds de oprichting van Omgevingsdienst NL betrokken geweest als bestuurslid. Zij hebben de vereniging zien groeien naar de vereniging die het nu is: 29 directeuren van alle omgevingsdiensten in Nederland die op tal van gebieden samenwerken. Hun opvolgers zijn reeds benoemd en het nieuwe bestuur is gevormd.  

Wij zijn van het vak

Paul en Jan Willem blikken terug op de oprichting en beginjaren van Omgevingsdienst NL:
Paul: “Zoekende naar een platform waar we de samenwerking tussen alle directeuren konden stimuleren en versterken, zijn wij gestart met Omgevingsdienst NL. Dat was een spannende tijd; het bepalen van een gezamenlijke koers vroeg om tijd en energie. ‘Wij zijn van het vak’ was toen al – en nu nog steeds – onze leidraad. Inmiddels zijn we ook gesprekspartner op steeds meer plaatsen en hebben we in veel dossiers een positie verworven van gezaghebbend adviseur. We worden serieus genomen en gewaardeerd om de inhoudelijke bijdrage die we leveren. Dat is een groot compliment en daar zijn we trots op!”

Groei
Omgevingsdienst NL is inmiddels dus uitgegroeid tot een organisatie waarin we automatisch de samenwerking met elkaar opzoeken. Jan Willem: “Onze jaarlijkse tweedaagse bijeenkomsten hebben daaraan bijgedragen. We gunnen elkaar het nodige, de onderlinge verbindingen zijn goed en gebaseerd op vertrouwen. We staan als Omgevingsdienst NL nu voor de volgende fase. Een fase waarbij verdere professionalisering en institutionalisering garant staan voor een organisatie die, behalve de directeuren, ook de diensten met elkaar verbindt.”

Kennisdelen
“Ook zijn we het stadium van uitsluitend uitvoeringsorganisatie inmiddels ontgroeid”, vervolgt Jan Willem. “Alle 29 omgevingsdiensten zijn organisaties die wezenlijk bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven. Mede doordat we de beschikbare kennis op het juiste moment en op de juiste plek weten te bundelen. Want kennis hebben is macht, maar kennis delen is kracht!”.

Uitdaging
Paul en Jan Willem besluiten hun terugblik met: “Het geeft voldoening wanneer we terugkijken op het harde werken in de afgelopen 8 jaar. De positie van gezaghebbend adviseur blijven waarmaken en uitbouwen in de komende jaren is een mooie en grote uitdaging voor ons als omgevingsdiensten.” 

Grote dank gaat uit naar Jan Willem Strebus en Paul Schuurmans voor hun inzet van de afgelopen jaren binnen het bestuur van Omgevingsdienst NL.

Gerelateerde berichten