Branche Kwalificatie Structuur van Omgevingsdienst NL als casus op website Europese Commissie

In opdracht van Omgevingsdienst NL werken de omgevingsdiensten op dit moment hard aan de implementatie van de Branche Kwalificatie Structuur (BKS). De ontwikkeling van deze BKS is onlangs als casus geplaatst op de website van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. De casus is geplaatst op het platform van EPALE (Electronic Platform for Adult Learning).

Waarom een BKS?

Om als omgevingsdiensten gezamenlijk meer sturing en structuur te geven aan opleidingsvraagstukken wilden zij verkennen óf en hoe een branchekwalificatiestructuur (BKS) kan bijdragen aan de verdere professionalisering en versterking van de branche.
Voor de omgevingsdiensten is een BKS een door de branche gevalideerde standaard waarin de vertaalslag is gemaakt tussen deskundigheidsgebieden, functies binnen omgevingsdiensten en relevante opleidingen. Met een dergelijke gevalideerde standaard kunnen opleidingseenheden worden geformuleerd en op uniforme wijze worden vastgesteld. De branche komt daarmee zelf aan zet met het stellen van eisen aan het vak en de daarbij behorende kwalificaties, omdat zij zelf als geen ander de risico’s en eisen van het werk kent. Bovendien draagt het eraan bij om opleidingsvraagstukken slimmer te organiseren en kennis/expertise te delen én om deze aantoonbaar te maken.

Leren van elkaar

Op de website van de Europese Commissie wordt allerlei nuttige informatie geplaatst, zoals deze casus over de ontwikkeling van de BKS bij omgevingsdiensten. De informatie is bedoeld voor iedereen die met volwasseneducatie bezig is. Het platform EPALE stelt haar leden in staat contact te leggen met en te leren van collega’s in heel Europa.

Meer weten over de BKS voor omgevingsdiensten?

Neem dan contact op met Mark Pepping, projectleider Arbeidsmarkt en Deskundigheid, Omgevingsdienst NL.
T: (06) 50539899
E: mpepping@odbn.nl

Lees hier de hele casus op de website van de Europese Commissie

Lees hier meer over wat een Branche Kwalificatie Structuur inhoudt

Gerelateerde berichten