Niet alleen Omgevingsdiensten kampen met krappe arbeidsmarkt

Niet alleen Omgevingsdiensten ondervinden de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt. Ook andere overheden, bedrijven en milieu-adviesbureaus vissen in dezelfde vijver van specialisten en technisch geschoolde medewerkers. Dat betekent dat soms […]

Omgevingsdienst NL achter aanpak energiebesparing

Datacentra gebruiken veel energie, maar door slimme maatregelen kan het energiegebruik omlaag. Op 27 juni 2024, tijdens Nationale Energie-dag, hebben vertegenwoordigers uit de datacenterbranche getekend voor de realisatie van een maatregel waarmee […]

Schoon water vraagt om samenwerken en duidelijkheid

Schoon water vraagt om samenwerken en duidelijkheid

Om ook voor de toekomst over voldoende schoon water te kunnen beschikken, zouden de inspectie- en omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en Rijk nog beter moeten samenwerken en is over verantwoordelijkheden en […]

Anton Klijn nieuw bestuurslid Omgevingsdienst NL

Anton Klijn - bestuurslid

Op 20 juni 2024 is Anton Klijn (directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) benoemd tot lid van het bestuur van Omgevingsdienst NL. Hij volgt daarmee bestuurslid Marlies Krul (directeur […]