Visitatie van omgevingsdiensten

Een van de onderdelen van pijler 6 ‘Monitoring kwaliteit milieutoezicht’ van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH is het inrichten van een systeem van visitatie van omgevingsdiensten. Inzicht in waar, waarnaar toe en […]

Steve Kuils nieuw bestuurslid Omgevingsdienst NL

Vanaf 21 september 2023 is Steve Kuils (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) lid van het Bestuur van Omgevingsdienst NL. Hij volgt Nienke Baars (Omgevingsdienst Groningen) op die de directeur van Nationaal Programma […]