Goed nieuws: 10 projecten ontvangen ontwikkelbudget omgevingsveiligheid & dit najaar opent er een nieuwe vierde tranche!

Van 15 maart tot en met 15 april 2022 stond de 3e tranche van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van overheden (provincies, gemeenten, ministeries) op komende ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid.

Gehonoreerde projectaanvragen en 4e tranche (15 september tot en met 15 oktober 2022)

Er zijn 13 voorstellen tijdens de 3e tranche ingediend. Daarvan voldeed één voorstel niet aan de vereisten en hebben twee projectaanvragers voorwaardelijk een bijdrage toegekend gekregen. Aan de overige tien projectvoorstellen (zie tabel hieronder) is een bijdrage toegekend. Daarmee kan er weer gewerkt aan het verder verbeteren van de omgevingsveiligheid, op het gebied van energietransitie, digitaliseren en informatie gestuurd werken en/of verbetering arbeidsmarktpotentieel.

Het Ministerie van IenW is content met het aantal aanvragen en de kwaliteit ervan. Wel is aan indieners meegegeven om meer aandacht te geven aan actieve communicatie over het project en het projectresultaat buiten de eigen achterban. Daarnaast waren er voor vrijwel elk project nog specifieke aandachtspunten, zoals samenwerking of verduidelijking van het resultaat of van de projectplanning. Met het uitvoeren van deze projecten krijgt het thema omgevingsveiligheid een innovatieve impuls. De resultaten van de projecten worden tussentijds en aan het einde van de looptijd breed gedeeld. Hierover is dus voor overheden veel kennis te halen en te delen.

Er is besloten een nieuwe 4e tranche open te stellen, van 15 september tot en met 15 oktober 2022. 

Gehonoreerde projectaanvragen

Projecttitel

Indiener

Omgevingsveiligheid VTH nieuwe energiedragers industrie

DCMR

Toekomstbestendige parkeergarages

Gemeente Amsterdam

Traineeship omgevingsveiligheid bij de veiligheidsregio’s

LEC

De invloed van afscherming op de  overdrukeffecten van een (waterstof) explosie op de omgeving

NIPV

Grootschalige batterijopslag: is de uitzondering de regel?

NIPV

Werken aan de toekomst

OD Achterhoek

Landelijke Vergunning Strategie (LVS)

OD Twente

Externe veiligheid in BHV app

RUD Zeeland

Burgeradvies en publieksvoorlichting Veilige Energietransitie

VR Gelderland-Midden

Omgevingsveiligheid preventief in beeld voor gemeenten, RUD en veiligheidsregio

VR-Limburg Noord

De projectsamenvattingen leest u hier. 

Online vragensessie op 22 augustus 2022 (van 15.00 tot 16.00 uur)
Het aanmelden van nieuwe, innovatieve projecten voor dit budget verloopt via het Secretariaat MVO (Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid) bij Omgevingsdienst NL.

Het secretariaat organiseert op 22 augustus 2022 van 15.00 tot 16.00 uur een online vragensessie over het ontwikkelbudget (4e tranche), de voorwaarden en het aanvragen. 

Wilt u aan de vragensessie op 22 augustus a.s. deelnemen? Stuur dan een mail naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met Erica Graven, projectleider bij het Secretariaat MVO via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of stuur een whatsapp naar 06 – 130 643 22. Erica neemt dan contact met u op


Lees hier alles over Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Gerelateerde berichten