Inschrijfformulier Tranche 2 ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ vernieuwd en beschikbaar

Op 1 september 2021 opent de inschrijvingsperiode voor tranche 2 ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’. Het vernieuwde inschrijvingsformulier voor deze tranche staat vanaf nu online. Voor overheidsorganisaties is het dus mogelijk om zich vanaf nu voor te gaan bereiden op de inschrijving voor dit ontwikkelbudget. Deze inschrijving loopt via Omgevingsdienst NL.    

Continue verbeterslag

Het ontwikkelbudget is bestemd voor initiatieven en onderzoeken in de pioniersfase die passen bij het continu streven naar een veilige leefomgeving. Doel van het ontwikkelbudget is dat de overheidsorganisaties (omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s) tijdig  en goed zijn voorbereid op die ontwikkelingen. Meerwaarde van het resultaat en de landelijke bruikbaarheid daarvan zijn daarom belangrijke criteria.

De voor 2021 aangewezen thema’s zijn energietransitie, verbetering arbeidsmarktpotentieel en digitalisering en informatie-gestuurd werken. Daarnaast kunnen ook politiek- of bestuurlijk aangewezen thema’s voor een bijdrage in aanmerking komen.

Meerjarenagenda 2021 – 2024
Het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid is één van de zeven clusters uit de Meerjarenagenda 2021-2024. Deze agenda voor het versterken van de omgevingsveiligheid is (vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad . De Meerjarenagenda is een vervolg op het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)’.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
Vanuit de ervaringen en feedback van tranche 1 hebben we het inschrijfformulier aangepast op gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid. Natuurlijk blijven we open staan voor gebruikservaringen.

Klik hier om het aanvraagformulier te bekijken of te downloaden. Ook leest u hier alle uitgebreide informatie over het ontwikkelbudget.

Data inschrijfperiode

Start: 1 september 2021

Sluiting: 30 september 2021

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten