Kennis moet blijven stromen

Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) heeft van 2015 tot en met 2020 (boven)wettelijke taken op het gebied van Externe Veiligheid (EV) versterkt. Het programma werd gestuurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad en gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma heeft een groot aantal uiteenlopende kennisproducten opgeleverd. We laten graag een overzicht van een aantal mooie resultaten zien.

Ondersteunen van omgevingsdiensten

Het productenoverzicht brengt de kennisproducten in beeld die dankzij het deelprogramma Kennisinfrastructuur Externe Veiligheid’ van het programma IOV zijn gerealiseerd. Dit deelprogramma heeft de afgelopen jaren gewerkt aan projecten die het EV-netwerk, vooral de omgevingsdiensten, ondersteunen bij het uitvoeren van de (boven)wettelijke taakuitvoering.

Kennisinfrastructuur gaat door
Inmiddels is het programma IOV afgerond. Hiermee stopt het niet. het Bestuurlijk Omgevingsberaad is besloten om door te gaan met versterking van de omgevingsveiligheid vanuit een gezamenlijke meerjarenagenda 2021 – 2024. Een agenda die bestaat uit zeven clusters. Cluster 3 binnen deze agenda richt zich op ‘Kennisinfrastructuur en expertisenetwerk’. Trekker van dit cluster is Inge de Vries van de VNG. De komende jaren kunnen zij gebruik maken van het gerealiseerde productenoverzicht uit het vorige deelprogramma en dit verder uitbouwen. Op deze manier blijft de kennis stromen.

Gerelateerde berichten