Nu beschikbaar: subsidie voor het verbeteren van de omgevingsveiligheid

Dien uw projectaanvraag in tussen 15 maart en 15 april 2022!

Uitvoerende overheden met voorstellen voor innovatieve projecten over omgevingsveiligheid kunnen hiervoor subsidie aanvragen van 15 maart tot en met 15 april 2022. Voorwaarde voor dit ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid is dat het project ook één van de volgende thema’s raakt: energietransitie, digitalisering/informatie-gestuurd werken óf verbetering arbeidsmarktpotentieel. 

Ondersteunen bij voorbereiding op taakuitvoering omgevingsveiligheid

Het doel van de subsidieregeling is het verbeteren van de omgevingsveiligheid. Door het beschikbaar stellen van financiële ondersteuning wil het Ministerie van IenW uitvoerende overheden helpen bij de voorbereiding op wijzigingen in hun taakuitvoering. Het gaat daarbij om  nieuwe ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid en de taakuitvoering (negatief) kunnen beïnvloeden.

Projecten, voorwaarden en aanvragen
Ook in 2020 en 2021 is er subsidie beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Dat leverde een aantal projectaanvragen op. U kunt hier meer informatie lezen over de goedgekeurde projecten. Via deze link vindt u meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en het aanvragen van een subsidie in de periode van 15 maart tot en met 15 april 2022.

Animatie, Q&A en infographic over de subsidieregeling
Op 10 februari 2022 organiseerde Omgevingsdienst NL een aantal informatieve en interactieve sessies over de subsidieregeling. Meer dan 70 collega’s uit het land namen hieraan deel. Tijdens de sessies werd onder meer een animatiefilmpje getoond, waarin we de regeling hebben toegelicht. Ook hebben we een Q&A opgesteld, die u kunt raadplegen.

leefomgeving met gebouwen

Vragen, sparren en contactgegevens
Heeft u vragen over de regeling? Of wilt u sparren over een project(idee) dat positief bijdraagt aan de omgevingsveiligheid? Neem dan contact met ons op! Doe dat ook vooral bij twijfels of uw project wel of niet aan de voorwaarden kan voldoen.

Stuur ons een mail: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl.

Of Whatsapp naar Erica Graven (projectleider Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) voor de clusters 2, 5 en 6) via 06  – 13 06 43 22 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ook als uw aanvraag wel voldoet aan alle criteria, maar nog niet voor de volle 100% is uitgewerkt; laat het ons weten en dien uw aanvraag in.

Omgevingsdienst NL faciliteert sinds 2021 de uitvoering van deze regeling en heeft hiervoor een secretariaat opgericht: het secretariaat MVO te bereiken via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

 

Gerelateerde berichten