Nieuws

De omgevingsdiensten steunen het voorstel om te komen tot een Europees verbod op PFAS. Van PFAS is bekend dat ze schadelijke effecten...

Wilt uw organisatie beter toegerust zijn op het uitvoeren van taken op het gebied van de omgevingsveiligheid? En goed voorbereid zijn op...

Een van de onderdelen van pijler 6 ‘Monitoring kwaliteit milieutoezicht’ van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH is het inrichten van een systeem...

Op 15 juni en 22 juni 2023 organiseerde het secretariaat MVO drie ‘zandbaksessies’ over het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Z’n 30 collega’s...

De omgevingsdiensten van Zuid-Holland hebben tijdens de afgelopen maanden samen trainees geworven. Via ‘De Betere Wereldbaan‘ kwamen tientallen enthousiaste reacties binnen op...

Hans Douw wordt de nieuwe directeur van Omgevingsdienst NL (ODNL). ODNL is de koepel van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. Hans is...