Pieter-Jan van Zanten nieuwe voorzitter Omgevingsdienst NL

Pieter-Jan van Zanten is de nieuwe voorzitter van het bestuur van Omgevingsdienst NL. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 september jl. is Pieter-Jan benoemd als voorzitter voor de periode van vier jaar. Hij volgt hiermee Gérard Bouman op.

Van grote waarde

Pieter-Jan kijkt uit naar zijn nieuwe voorzitterschap: “Ik bouw graag voort op het fundament dat de 29 omgevingsdiensten en Omgevingsdienst NL de afgelopen jaren hebben gelegd. Ruim 5000 professionals bij onze diensten werken elke dag aan de veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze leefomgeving. Omgevingsdienst NL bundelt deze kennis en is aanspreekpunt voor Rijk, provincies en gemeenten en daarmee van grote waarde voor bedrijven, inwoners en bestuur”.

Goede contacten

Bestuurslid Jan Willem Strebus, directeur Omgevingsdienst Twente, over de benoeming van Pieter-Jan: ‘Ik zie in Pieter-Jan een verbindende en betrokken voorzitter. Pieter-Jan heeft goede contacten in Haagse sferen die hij in weet te zetten voor het belang van Omgevingsdienst NL”.

Wie is Pieter-Jan

Pieter-Jan heeft al ruim 30 jaar management-, politieke en bestuurlijke ervaring, zowel binnen Rijk, provincies als gemeenten. Op 1 januari 2018 is Omgevingsdienst IJsselland als gemeenschappelijke regeling van start gegaan, waarvan Pieter-Jan directeur is. Deze jonge organisatie ondersteunt 11 gemeenten en de provincie Overijssel bij de uitvoering van haar bedrijfsgebonden milieutaken.

Gerelateerde berichten