Resultaat inschrijvingsronde ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten Omgevingsveiligheid’: twee nieuwe goedgekeurde projecten

Eind september 2021 sloot de tweede inschrijvingsronde voor het ‘ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’. Budget dat bestemd is voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van de overheden op komende ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid. Inmiddels heeft deze ronde twee nieuwe, goedgekeurde projecten opgeleverd. We vertellen je er graag meer over.

Wat is er ingediend?

Vanaf 1 september 2021 was het voor overheidsorganisaties mogelijk om zich in te schrijven voor de tweede tranche van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Het Ministerie van IenW stelt dit budget beschikbaar. Het inschrijven loopt via Omgevingsdienst NL.

Binnen de tweede tranche zijn vier voorstellen ingediend. Deze zijn inmiddels – in lijn met het Afsprakenkader Ontwikkelbudget – door de beoordelingscommissie getoetst en beoordeeld. Vervolgens zijn deze aan het DO-klein ter besluitvorming voorgelegd. Dit heeft geresulteerd in twee goedgekeurde projecten.

Welke projecten zijn goedgekeurd?
De goedgekeurde projecten zijn:

  • Kennisbank toezicht risicorelevante bedrijven. Dit project is ingediend door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in samenwerking met de (andere) Omgevingsdiensten, drie Veiligheidsregio’s en 3 waterschappen in Noord-Brabant
  • Scenarioboek Energietransitie Omgevingsveiligheid. Dit project is ingediend door het Instituut voor Fysieke Veiligheid in samenwerking met 5 veiligheidsregio’s.

Lees hier alle samenvattingen van de goedgekeurde projecten in 2021. 

Continue verbeterslag
Nieuwe innovatieve projecten zijn nodig om een continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te kunnen realiseren. En daarnaast ook om proactief om te kunnen gaan met omgevingsveiligheid.

Eén inschrijfronde in 2022
Voor 2022 is besloten om één inschrijfronde open te stellen. Deze derde tranche loopt van 15 maart tot en met 15 april 2022.

Het inschrijfformulier is vanaf 14 januari 2022 via onze website te downloaden. Op de website lees je ook het meest actuele nieuws rondom deze derde tranche.

Gerelateerde berichten