Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: drie nieuwe projecten, zandbaksessie(s) 15 juni 2023 en nieuwe inschrijfronde dit najaar!

Van 1 februari tot 1 maart 2023 stond de vijfde inschrijftermijn van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het is bedoeld voor projecten die bijdragen aan een goede voorbereiding van overheden op ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid kunnen beïnvloeden.

Drie nieuwe projecten omgevingsveiligheid

Voor de vijfde inschrijftermijn zijn vier aanvragen ingediend. Er zijn drie aanvragen gehonoreerd. Dit zijn:

Projecttitel

Indiener

Kennisuitwisseling modern toezicht in Nederland

ODZOB

Energietransitie- opslagsystemen voor duurzame energie

NIPV

Warmtestralingscontouren elektrische voertuigen

NIPV

De resultaten van deze – en de 23 andere (!) –  projecten worden tussentijds en aan het einde van de looptijd breed gedeeld. Er is dus voor overheden hierover veel kennis te halen en te delen. Houd hiervoor onze website in de gaten!

Zesde inschrijftermijn najaar 2023
De volgende inschrijftermijn loopt van 1 september tot 15 oktober 2023. Daarna volgen er nog twee inschrijftermijnen in 2024. Die data worden later dit jaar gecommuniceerd.

Zandbaksessies over ontwikkelbudget: 15 juni 2023
Op 15 juni 2023 staan er twee zandbaksessies gepland (ochtend en middag) over het ontwikkelbudget. 

Wat gaan we doen? Met elkaar in gesprek, welke ontwikkelingen leveren een bedreiging voor de omgevingsveiligheid? Of een kans? Hoe kunnen overheden zich daarop het beste voorbereiden en welke projecten helpen daarbij? Samen bekijken we  waar er uitdagingen zijn en waar het ontwikkelbudget kan ondersteunen om die uitdagingen aan te pakken.

Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl en laat graag ook uw voorkeur (ochtendsessie of middagsessie) weten. Komt 15 juni niet uit maar wilt u wel graag sparren over een onderwerp? Dat kan ook, dan prikken we een apart moment.

Eerdere berichtgeving over zandbaksessie op 15 juni 2023

 
Meer informatie over ontwikkelbudget
Op www.omgevingsdienst.nl, onder ‘Omgevingsveiligheid’, vindt u meer informatie over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen (handige leidraad). Ook op de website: een overzicht waarin u meer kunt lezen over de gehonoreerde projectaanvragen, de scope van de projecten en de (beoogde) resultaten en een animatie over het ontwikkelbudget.

Neem bij vragen vooral contact met ons op!
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erica Graven, projectleider bij het Secretariaat MVO via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of door het sturen van een whatsapp naar 06 – 130 643 22. Erica neemt dan contact met u op.

 

Gerelateerde berichten