Nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: project Burgeradvies en publieksvoorlichting Veilige Energietransitie

In 2022 deed de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VR GM) een aanvraag voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. De bijdrage werd toegekend en de VR GM ging aan de slag met het uitvoeren van het project waarin het thema ‘energietransitie’ centraal stond. Dat deed de Veiligheidsregio GM in samenwerking met 10 andere veiligheidsregio’s, NIPV en Brandweer Nederland.

Informeren burgers en brandweer over veilige energietransitie

Het doel van het project was het informeren van burgers over de risico’s van de nieuwe vormen van energie zoals elektrische fietsen en auto’s, warmtepompen, de thuisbatterij, waterstof en zonnepanelen. Recente branden met zonnepanelen laten zien hoe belangrijk het is dat mensen weten wat de meest voorkomende oorzaken zijn en wat men dus kan doen om brand te voorkomen. Naast het informeren van burgers over de risico’s, de aandachtspunten bij installatie en mogelijke maatregelen was ook het verzorgen van een goede informatie aan de brandweer een doel van het project.

Er is gekozen  voor een praktische insteek en dat leverde de onderstaande middelen op:

  • de website www.veilighuisvinkie.nl  met uitgebreide informatie voor burgers over de diverse systemen van de energietransitie; de website wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie;
  • digitaal foldermateriaal en presentaties, voor burgers en voorlichters brandveilig leven;
  • een digitale toolkit met sjablonen, standaard berichten, social media posts, animaties, advertenties en meer voor de (communicatie) collega’s in de veiligheidsregio’s;
  • een Online LeerOmgeving (ELO) voor voorlichters brandveilig leven over de energietransitie.

Deze middelen zijn voor burgers bruikbaar via www.brandweer.nl en voorlichters brandveilig leven via www.brandweernederland.nl. Ze dragen bij aan een veilige energietransitie in de eigen omgeving. Zo kan dus iedereen een bijdrage leveren aan de omgevingsveiligheid!

Verbeteren omgevingsveiligheid met bijdrage uit ontwikkelbudget
Heeft uw overheidsorganisatie ook ideeën en ambities voor het verbeteren van de
omgevingsveiligheid? Lees dan de informatie over ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid (beschikbaar gesteld door het ministerie van IenW) en dien een aanvraag in!

Aanvraag indienen kan tot en met 14 oktober 2023
Het projectidee moet betrekking hebben op de energietransitie, informatie- en datagestuurd werken en/of verbetering van het arbeidsmarktpotentieel. Het idee moet uniek zijn: u checkt dit vlot via dit handige overzicht. U kunt nog tot en met 14 oktober 2023 een aanvraag indienen!

Nog een inschrijftermijn in 2024

Begint de gedachtenvorming over een project voor het verbeteren van de omgevingsveiligheid na het lezen van alle informatie? En is de inschrijftermijn wat te krap? Dan hebben we goed nieuws: in 2024 volgt nog een inschrijfronde. De datum hiervan maken we aan het einde van dit jaar bekend.

Vragen
Heeft u vragen over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen? Of wilt u sparren over een projectidee? Neem dan graag contact op met Erica Graven, projectleider MVO, via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of 06 – 130 643 22.

Gerelateerde berichten