Scenarioboek Energietransitie voor uniform adviseren over omgevingsveiligheid

Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) heeft in samenwerking met een aantal partners het ‘Scenarioboek Energietransitie’ opgesteld. Het ‘boek’ bevat 24 scenario’s. Hierin is informatie te vinden over effecten, handelingsperspectieven en maatregelen. Veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gebiedsbeheerders kunnen hiermee uniform adviseren over omgevingsveiligheidsaspecten.  

Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid: allerlaatste inschrijftermijn in 2024!

Het Scenarioboek Energietransitie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid. Dit budget is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur, in het kader van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024. Er zijn al 6 inschrijftermijnen voor het ontwikkelbudget geweest. Naar verwachting komt er een inschrijftermijn 7 in het eerste kwartaal van 2024.

Up-to-date blijven? 
Via deze pagina houden we u op de hoogte van de exacte data van inschrijftermijn 7. Hier vindt u nu al meer informatie over het ontwikkelbudget en een handig overzicht van de projecten die al een bijdrage hebben ontvangen. Dat zijn er al bijna 30, waaronder het project Scenarioboek Energietransitie van het NIPV en partners.

Vragen of sparren
Begint de gedachtevorming over een project voor het verbeteren van de omgevingsveiligheid na het lezen van alle informatie? En wilt u sparren over een projectidee? Of heeft u vragen over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen? Neem dan graag contact op met Erica Graven, projectleider MVO, via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of 06 – 130 643 22.


Lees hier alles over het ontwikkelbudget

Gerelateerde berichten