Start nieuwe inschrijftermijn Ontwikkelbudget & aanmelden voor zandbaksessie op 15 juni a.s.

Op 1 september 2023 gaat alweer de zesde inschrijftermijn van het ontwikkelbudget ‘nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ open. In de vorige inschrijftermijn (februari 2023) dienden 4 overheden een aanvraag is. De definitieve besluitvorming over het toekennen van een bijdrage aan deze aanvragen vindt in mei 2023 plaats.

Aanvraag indienen tussen 1 september en 15 oktober 2023
In de periode van 1 september tot 15 oktober 2023 kunnen uitvoerende overheden een financiële bijdrage aanvragen. Voor vernieuwende projecten die de omgevingsveiligheid kunnen verbeteren.

Een aanvraag voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget ‘nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid’ moet minimaal één van de volgende thema’s raken: energietransitie, digitalisering en informatie-gestuurd werken óf verbetering arbeidsmarktpotentieel. 

De resultaten van de projecten moeten breed toepasbaar en deelbaar zijn, zodat andere overheden er profijt van kunnen hebben. In 2024 volgen nog twee inschrijftermijnen.

Bent u erbij op 15 juni?
Om meer te weten te komen over het ontwikkelbudget en te brainstormen over projectideeën, kunt u zich aanmelden voor een ‘zandbaksessie’. Omgevingsdienst NL organiseert er twee: op donderdag 15 juni, in de ochtend en middag. Met elkaar in gesprek gaan, brainstormen, het meest prachtige denkbeeldige zandkasteel (optimale omgevingsveiligheid) bouwen. Samen bekijken waar er uitdagingen zijn en waar het ontwikkelbudget kan ondersteunen om die uitdagingen aan te pakken. Wilt u hier bij zijn? Meld u dan aan via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl. En geef graag ook uw voorkeur aan (ochtend- of middagsessie).

Meer informatie op onze website
Het ontwikkelbudget is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar gesteld om uitvoerende overheden te helpen bij de voorbereiding van hun taakuitvoering.

Op www.omgevingsdienst.nl, onder ‘Omgevingsveiligheid’, vindt u meer informatie over het ontwikkelbudget, de voorwaarden, het aanvragen en een handige leidraad. De informatie wordt binnenkort nog op een aantal punten geactualiseerd.

Ook op de website: een overzicht waarin u meer kunt lezen over de gehonoreerde projectaanvragen, de scope van de projecten en de (beoogde) resultaten. Ter inspiratie en om te checken of uw idee uniek is!

Neem vooral contact met ons op!
Heeft u vragen over het ontwikkelbudget? Of wilt u sparren over een project(idee), dat positief bijdraagt aan de omgevingsveiligheid? Neem dan contact met ons op!

Hebt u een goed idee maar verwacht u belemmeringen vanwege de voorwaarden, vertel het ons om de regeling zo mogelijk te verbeteren!

Stuur een mail naar: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl.

Of whatsapp naar Erica Graven, projectleider Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) via 06  – 13 06 43 22. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Omgevingsdienst NL faciliteert sinds 2021 de uitvoering van deze regeling en heeft hiervoor een secretariaat opgericht: het secretariaat MVO. Dit is te bereiken via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl


Meer informatie over het Ontwikkelbudget

Gerelateerde berichten