Van 1 september tot en met 14 oktober 2023: nieuwe inschrijftermijn voor aanvragen bijdrage uit Ontwikkelbudget Versterking Omgevingsveiligheid

Wilt uw organisatie beter toegerust zijn op het uitvoeren van taken op het gebied van de omgevingsveiligheid? En goed voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen? Let dan op: van 1 september tot en met 14 oktober 2023 kunnen overheden een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Ontwikkelbudget Versterking Omgevingsveiligheid! Maar liefst 27 projecten hebben al een bijdrage uit het ontwikkelbudget ontvangen. Daarmee komen mooie, vaak landelijk bruikbare resultaten tot stand. Kunnen we tijdens deze inschrijftermijn rekenen op een aanvraag vanuit uw organisatie?

Handige leidraad voor doorlopen aanvraagformulier
Het doen van een aanvraag vraagt aandacht maar is niet ingewikkeld. Er is een handige leidraad die u door het aanvraagformulier leidt. Belangrijk is dat de aanvraag minimaal
één van de volgende thema’s raakt:

  • energietransitie;
  • digitalisering en informatie-gestuurd werken;
  • verbetering van het arbeidsmarktpotentieel.

Samenwerken: doen!
Daarnaast moet de aanvraag vernieuwend zijn. Om na te gaan of uw idee uniek is, pakt u dit overzicht erbij. Daarin leest u meer informatie over de gehonoreerde projecten: de aanleiding, het doel en de resultaten. Goed om te weten: overheden kunnen natuurlijk samenwerken aan een project en er mag externe hulp en ondersteuning ingeschakeld worden.

Resultaten delen: elkaar helpen bij verbeteren omgevingsveiligheid
Over de resultaten: ieder project moet resultaten opleveren die breed toepasbaar en deelbaar zijn. Zodat andere overheden er voordeel van kunnen hebben en we elkaar helpen bij het verbeteren van de veiligheid van de fysieke leefomgeving. Want dat is het doel van het ontwikkelbudget dat door het Ministerie van IenW beschikbaar is gesteld.

Projecten, voorwaarden en aanvragen: alle info op onze website
Al een aantal jaren stelt het ministerie geld beschikbaar voor het verbeteren van de veiligheid van de fysieke leefomgeving en de ondersteuning loopt nog door in 2023 en 2024.

Op onze webpagina vindt u meer informatie over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen van een bijdrage. Ook op deze pagina: een animatie over het hoe en waarom van het ontwikkelbudget, de handige leidraad bij het invullen van het aanvraagformulier en het overzicht van projecten die door een bijdrage uit het ontwikkelbudget in uitvoering zijn of zelfs al afgerond zijn.

Vragen, sparren en contactgegevens
We zijn benieuwd naar uw vernieuwende ideeën die bijdragen aan de omgevingsveiligheid! Overweegt een projectaanvraag te doen en wilt u sparren over uw idee? Neem dan contact met ons op! Doe dat ook vooral bij twijfels over of uw project wel of niet aan de voorwaarden voldoet. Of als uw project overlap heeft met een bestaand project. Ook als uw aanvraag wel voldoet aan alle criteria, maar nog niet voor de volle 100% is uitgewerkt: laat het ons weten!

Stuur een mail naar: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of stuur een whatsapp naar Erica Graven, projectleider Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) voor de clusters 2,5 en 6, via 06 – 13 06 43 22. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Omgevingsdienst NL faciliteert sinds 2021 de uitvoering van deze regeling en heeft hiervoor een secretariaat opgericht: het secretariaat MVO te bereiken via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Gerelateerde berichten