Zes projecten ontvangen bijdrage uit ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid; volgende inschrijftermijn start 1 februari 2023 en vragensessie op 16 januari 2023

Van 15 september tot en met 15 oktober 2022 stond de 4e inschrijftermijn van het ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid open. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van overheden op ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid.

Toegekende bijdragen projectaanvragen

Er waren acht projectvoorstellen ingediend. Voor zes daarvan is een bijdrage uit het ontwikkelbudget toegekend, twee aanvragen zijn voor dit moment afgewezen omdat ze nog niet voldragen waren. De aanvragers mogen het projectvoorstel aanpassen en in de volgende inschrijftermijn opnieuw indienen.

De acht voorstellen zijn ingediend door omgevingsdiensten, NIPV en Veiligheidsregio’s. Zeven van de acht voorstellen hebben betrekking op het focuspunt digitalisering en informatie-gestuurd werken; één daarvan was ook gericht op energietransitie, een ander was tevens gericht op versterking arbeidsmarktpotentieel. Er is één voorstel ingediend op (alleen) het focuspunt energietransitie.

Hieronder staat het overzicht van de zes projectvoorstellen die een bijdrage uit de vierde inschrijftermijn van het ontwikkelbudget ontvangen. De aanvragers kunnen hiermee de omgevingsveiligheid versterken op het gebied van energietransitie, door digitaliseren en informatie gestuurd werken en/of door verbetering van het  arbeidsmarktpotentieel. Zo krijgt het thema omgevingsveiligheid weer een innovatieve impuls. De resultaten van de projecten worden tussentijds en aan het einde van de looptijd breed gedeeld. Er is dus voor overheden hierover veel kennis te halen en te delen. Houd hiervoor onze website in de gaten!

5e inschrijftermijn ontwikkelbudget (1 februari – 1 maart 2023)
Van 1 februari tot 1 maart 2023 staat de 5e inschrijftermijn open. Later in 2023 volgt mogelijk nog één, wellicht laatste inschrijftermijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het ontwikkelbudget.

Meer informatie over het ontwikkelbudget, de voorwaarden en het aanvragen van een bijdrage leest u hier.

U kunt ook onze animatie bekijken, waarin het ontwikkelbudget wordt toegelicht.

Gehonoreerde projectaanvragen

Projecttitel Indiener
Bouwstenen energietransitie bij de inrichting van havengebieden Gemeente Amsterdam
Datagerichte optimalisatie bedrijvenbestand Omgevingsdienst De Vallei
Risicogerichte sturing op basis van data-analyse Omgevingsdienst De Vallei
Handreiking risicogericht samenwerken NIPV
Realiseren Zoekmachine Omgevingsveiligheid NIPV
Automatiseren advies omgevingsveiligheid voor ruimtelijke plannen: adviesrobot ODRA

De projectsamenvattingen vindt u ook op onze website

Online vragensessie op 16 januari 2023 (van 16.00 tot 17.00 uur)
Het aanmelden van nieuwe, innovatieve projecten voor dit budget verloopt via het Secretariaat MVO (Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid) bij Omgevingsdienst NL.

Het secretariaat organiseert op 16 januari 2023 van 16.00 tot 17.00 uur een online vragensessie over het ontwikkelbudget (5e tranche van 1 februari tot 1 maart 2023), de voorwaarden en het aanvragen. Wilt u aan deze vragensessie deelnemen? Stuur dan een mail naar omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met Erica Graven, projectleider bij het Secretariaat MVO via omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of door het sturen van een whatsapp naar 06 – 130 643 22. Erica neemt dan contact met u op.

Gerelateerde berichten